Politikere enige om kristendom

SF, De Radikale og Venstre debatterede i Aalborgkirke.Statsministerens ønske om at få religion ud af den offentlige debat kom i tværpolitisk modvind i en fyldt Romdrup-Klarup Sognegård i Aalborg den 5. marts.

Lise Lundgren, Pernille Vigsø Bagge og Christian Mejdahl samlet under korset i Klarup sognegård.

Her mødtes Folketingets fhv. formand, Venstres Christian Mejdahl, med SF’s kirkepolitiske ordfører Pernille Vigsø Bagge og sognepræst Lise Lundgreen, der er formand for De radikale i Aalborg.
– Det er ikke en tilfældighed, at Venstre, Radikale og SF mødes i dag. Det gør de tre partier med rødder i Grundtvig, højskolebevægelsen og demokratiet også ofte i Folketinget, og selvfølgelig skal den åbne debat om kristendom og de andre religioner fortsætte her og ude i befolkningen, sagde SF’s Pernille Vigsø Bagge.
– Vores demokrati og Folkekirken er uløseligt bundet sammen. Det er ganske naturligt at have sin kristne tro med i livet som politiker, og folkestyrets sunde udvikling har væsentlige årsager i forankringen i fælles kulturelle og kristne rødder, sagde Venstres Christian Mejdahl.
– De Radikales holdninger til demokratiet og respekt for menneskers tro har været afgørende for mit medlemskab, og i dag giver det mig ingen problemer at være både præst og politiker, mener sognepræst og radikalt byrådsmedlem Lise Lundgreen.
/sl