Bevægelser i Indre Mission

Nye volontører ansat og topfolk fratrådt i missionsbevægelsen.Af volontører kan nævnes Hanna Pedersen, Ødsted, der er ansat ved Cafébussen fra 1. maj. Michael Mørch, Hillerød, er ansat som volontør i København fra 1. august. På samme tidspunkt tiltræder Mai Lunddahl Bruun, Århus, som volontør ved IKC i Århus. Kent Bech Rasmussen, Vejle, er ansat i Rønde fra 1. oktober.
Der er også fratrædelser, endda fra en toppost i IM:
Generalsekretær Jens Olesen fratræder den 31. juli. Missionær Peter Kristensen, Gram, fratræder den 30. juni. Og missionær Henning Filipsen, Snedsted, fratræder den 31. maj.
Pensioneret fritidsforkynder Børge Ladekjær, Sørvad, fratrådte den 31. marts.
sl