Fremgang for hospice-sagen i Danmark

Flere hospicer, flere medlemmer i støtteforeningerne og et helt nyt videncenter, er blot nogle af de succeser, som Tove Videbæk kan fortælle om i sin formandsberetning ved Hospice Forum Danmarks generalforsamling den 2. maj.Det er en glad landsformand, der kan aflægge beretning på Hospice Forum Danmarks generalforsamling den 2. maj.

Hospice Forum Danmark vil øge livskvaliteten for uhelbredeligt syge i den sidste tid. (Modelfoto)

Tove Videbæk kan nemlig fortælle om flere medlemmer i støtteforeningerne, flere hospicepladser i Danmark, flere internationale samarbejdspartnere og et helt nyetableret videncenter, der vil arbejde for lindring til uhelbredeligt syge og døende.
Hospice Forum Danmark er en landsorganisation, der målrettet arbejder på at forbedre vilkårene i Danmark for uhelbredeligt syge og døende mennesker og deres pårørende.
Foreningens generalforsamling finder sted på Dalum Landbrugsskole ved Odense lørdag den 2. maj kl. 10.00 og efterfølges af et årsmøde kl. 12.00 med to foredrag af hhv. Peter Øhrstrøm fra Etisk Råd og Helle Timm fra det nye Palliativt Videncenter.

Brug for endnu flere hospice-pladser

Og der er åbenbart øget interesse for hospice-sagen i Danmark. Tove Videbæk kan berette om 20 pct. flere medlemmer i 2008, i 2007 var stigningen på 17 pct.
Og endnu bedre: Der er oprettet flere sengepladser til uhelbredeligt syge og døende:
– Med de nye hospicer, som er blevet etableret i 2008 og med de, som er på vej er vi oppe på 214 hospice-pladser i Danmark, fortæller landsformand Tove Videbæk.
Det er dog stadig for få pladser i forhold til det antal, som der er brug for. Ifølge en rapport til Folketinget var der allerede i 2005 behov for 257 hospicepladser i Danmark. Og behovet er øget stærkt i mellemtiden.
– Der er behov for en ny hospice-pulje til støtte for nye hospice-projekter, som ligger på tegnebrætterne rundt omkring i landet, vurderer Tove Videbæk.

Femkløver bag nyt videncenter

Og der er brug for mere viden om lindring af syge og døendes sidste tid. Derfor er det med stolthed, Hospice Forum Danmark er med i oprettelsen af Palliativt Videncenter i København:
– Endelig lykkedes det efter mere end to års planlægning at etablere en bestyrelse, leje et kontor, ansætte en leder og en sekretær – og sidst i februar havde vi indvielse af centret.
Centret er etableret i samarbejde med de fem foreninger: Hospice Forum Danmark, Kræftens Bekæmpelse, Foreningen for Palliativ Indsats, Dansk Selskab for Palliativ Medicin og Ledere for Hospice og Palliativ Indsats med støtte fra TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse.
– Vi har kaldt os selv for ”5-kløveret”, men hedder fremover ”Palliation i Danmark”. Vi vil i fremtiden fortsat holde øje med situationen for den lindrende indsats i Danmark og forsøge at påvirke og styrke udviklingen på det palliative område – på hospicer, på sygehuse og i hjemmene.

Læs også her