Hvad er en værdig død?

Både tilhængere og modstandere af aktiv dødshjælp taler om ”værdig død” Peter Øhrstrøm mener, værdighed er ”retten til at være til besvær”. Derfor er aktiv dødshjælp forkasteligt.Hvad vil det sige at dø en værdig død? Hvad er mest medmenneskeligt: Aktiv dødshjælp eller aktiv livshjælp?

Peter Øhrstrøm

Årsmødet i Hospice Forum Danmark den 2. maj har inviteret to kompetente fagfolk til at grave dybt i etik og erfaring omkring lindring af uhelbredeligt syge og døende. Professor Peter Øhrstrøm er medlem af Etisk Råd og Helle Timm er leder for det nystartede Palliativt Videncenter.
Peter Øhrstrøm taler naturligvis om etik:
– Både hospice-bevægelsen og tilhængerne af aktiv dødshjælp henviser til betydningen af menneskets ”værdighed”. Tilhængere af aktiv dødshjælp vil sige, at forpligtelsen kan bestå i at ”hjælpe” mennesker med at dø, så de ikke kommer i en ”uværdig” situation, hvor de bliver aldeles hjælpeløse. Selv vil jeg sige, at forpligtelsen består i at respektere det døende menneskes liv og kvalitet, uanset hvor meget ”besvær” den døende er til.
– Der skal kort sagt være en ret til at være til besvær, og et menneske mister ikke sin basale værdighed som menneske, blot fordi han eller hun skal have hjælp til alle mulige fornødenheder.
Peter Øhrstrøm konkluderer:
– Den etiske udfordring som hospice-bevægelsen står overfor er først og fremmest at give menneskers sidste tid kvalitet, samt i livets sidste fase at møde dem med værdighed og omsorg i respekt for hele mennesket.

Hospicer kan præge sundhedsvæsenet

Helle Timm vil på årsmødet søge at kortlægge den palliative, dvs. lindrende indsats for uhelbredeligt syge og døende i Danmark:
– Der er masser af erfaring rundt omkring på de danske hospicer, men ikke meget er dokumenteret. Derfor vil jeg opfordre hospicebevægelsen: Hvordan kan de inspirere og videregive deres erfaringer i omsorg og lindring i det øvrige sundhedssystem?