De 15.000 børn, der aldrig fødes…

De fleste af os tænker meget lidt over, at der i Danmark hvert år foretages ca. 15.000 aborter på sygehusene. Eller 41 om dagen.Men sådan har det været siden aborten blev lovlig i 1973. I starten var der faktisk endnu flere aborter. Allerflest i 1975, hvor 27.884 ufødte blev fjernet.
Og her taler vi ikke om ret mange tilfælde, hvor moderens liv er i fare, eller hvor hun har været udsat for en voldtægt. De fleste aborter gennemføres af ’bekvemmelighed’ – og en del kvinder får desværre gentagne aborter.
For mennesker med en bevidst kristen tro vil abort altid være et alvorligt problem. Uanset de mange gode grunde, man kan nævne – f.eks. kvinders ret til at bestemme over deres egen krop – så er abort jo at tage et lille menneskeliv. Og et af de ti bud lyder: ”Du må ikke slå ihjel”.
Da den tidligere formand for Kristendemokraterne, Bodil Kornbek, meldte ud, at partiet nu ikke længere ville stille forslag om at afskaffe loven om fri abort, mistede partiet ca. halvdelen af sine vælgere ved det kommende valg. Loven om fri abort var nemlig den vigtigste årsag til, at Kristeligt Folkeparti (nu KD) opstod.
For at der ikke mere skal være tvivl om, at partiet fortsat mener, at de mange tusinde aborter er et problem, indkalder KD nu til en konference den 16. maj med emnet: Hvordan nedbringes aborttallet?
KD har inviteret andre politikere med. For selv om de andre partier går ind for fri abort, så ønsker de fleste, at der foretages så få aborter som muligt.
I Tyskland foretages der faktisk langt færre aborter, selv om abort også her er tilladt. Det skyldes formentlig, at man i Tyskland giver de abortsøgende meget mere rådgivning og støtte.
Måske kan vi lære af dem.

Af redaktør Henri Nissen