Tilgivet og fri

Denne bog handler om at være skyldig og fri, og den er skrevet som en hjælp til at blive befriet til at leve – gennem det at blive tilgivet.Tilgivelse er vigtig. Man kan ikke leve uden at få den og at give den, siger forfatteren og peger på værdien af skriftemålet, som er et godt og praktisk middel til at leve som et befriet menneske.
Biskop Steen Skovsgaard er en af dem, der i sit eget liv har følt nødvendigheden af skriftemålsinstitutionen. Han går selv til skrifte og siger blandt andet: At skrifte er en øvelse i ydmyghed, hvor man tør være magtesløs, svag, og kunne hvile fast i overbevisningen om, at Gud er særlig nær i magtesløsheden.
Et kapitel om synd og skyld fremhæver værdien af at tale ud om det, der tynger ens hjerte. Tal med en ven, en medkristen, om dine problemer.
Føler du dig dårligt behandlet af en person, da pas på, at det ikke sætter sig fast som en knude i dit kristenliv … Tag mod til at tale med vedkommende, så I begge både tilgives og får tilgivelse – og fred i hjertet og glæde i fællesskabet med andre.
Det lykkes ikke altid at komme dertil, at man erkender og bekender sin synd og skyld over for andre. Det er en svær lektie at lære – men Gud forkaster aldrig et menneske, der kommer til ham, når man er såret og ramt.
Hos Gud kan man få skænket en ny værdighed, som ordene i Es. 43,4 siger: ”Du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig.”

Den der har travlt med andre …

Der findes mennesker, som har travlt med andre, særligt på det etiske område. De har virkelig næse for andres fejltrin og forkerte måde at leve på. De går i rette med andre – og kalder dem til orden.
En sådan handlemåde skyldes ofte, at de selv slås med disse problemer og er fristet til at gøre det forkerte.
Også her gælder det om at gribe i egen barm og erfare og bekende, at synder, det er noget jeg er, og ikke først og fremmest andre! I kølvandet heraf vil der følge en ny mildhed over for mine medmennesker – også fordi vi har lært af Jesu omsorg for os, der fejler.
Flemming Baatz Kristensen siger gentagne gange, at skriftemålet ikke er et must – men at det er en hjælp, når vi har syndet.
Han peger på, at skriftemålet (det private skriftemål) trænger til at blive løftet frem og brugt (mere) i vor tid. Skriftemålet giver frimodighed og liv.
Skyldig og fri er en god bog, der ærligt, sobert og meget grundigt lægger problemet om synd og skyld frem for enhver, der har brug for vejledning og hjælp i sit liv – og som tynges af sager, der ikke er gjort op med Gud og medmennesker.
Så vi er mange, der bør tage imod en håndsrækning – og læse bogen.

Flemming Baatz Kristensen: Skyldig og fri
– befriet til at leve • 198 sider • 249,95 kr. • Credo