Bønnens proces

Der findes mange kristne, som har et problem med, hvor længe de skal blive ved med at bede for en sag.Johannes Facius
Initiativtager til forbønsarbejde i mange lande og leder af Ebenezer Emergency Fund International.

Nogle er endda usikre på, om det er rigtigt at bede mere end een gang for en bestemt sag. De er bange for, at de ved at gentage bønnen let kan bede sig selv ud af troen, som det hedder.
Det er klart, at der kan gives tilfælde, hvor vi måske kan bede for meget i en sag, især når Herren allerede har skænket os visheden om svaret. Min opfattelse er dog, at vi snarere beder for lidt, så vi i mange tilfælde slet ikke når at komme ind i troen.

Når vi taler om, hvor længe vi skal bede, kan det udtrykkes meget enkelt. Bønnens proces ophører ikke før, vi har fået svar på vor bøn.
Vi har her i landet et gammelt ordsprog, der siger, at det er bedre at have een fugl i hånden end 10 på taget. Vi kunne omskrive det i forbindelse bøn og sige, at det er bedre at få et bønnesvar end at have 10 ubesvarede bønner hængende i den blå luft.

Profeten Habakkuk havde også et problem med, hvor længe han skulle bede. I det første kapitel i Habakkuks bog, vers 2, siger han: ”Hvor længe skal jeg klage, Herre, uden du hører, skrige til dig over vold, uden du frelser?”
Habakkuk kunne ikke forstå, at det var nødvendigt at være udholdende i bønnen. Han ville have bønnesvar med det samme. Men sidenhen lærte han noget om, hvad bønnens proces indebærer.
I kapitel 2:1 oplever vi ham i en ny situation: ”Op på min varde vil jeg stige, stå hen på mit vagtsted og spejde, og se, hvad han taler i mig, hvad svar han har på min klage…”

Hvor længe skal jeg blive ved med at bede? Lige så længe det varer, indtil du modtager et svar. Det er derfor ikke udtryk for vantro, om man beder mere end een gang for samme sag.

Fra bogen, ”Det gælder Danmark”
af Johannes Facius. Pionerforlaget.