Ildsjæle vil lindre smerte for døende

Flere deltagere end nogensinde på generalforsamling for Hospice Forum Danmark fejrede fremgang og nyt videnscenter, som allerede er sparringspartner for Sundhedsstyrelsen.- Hvis ej der var noget at kæmpe for, hvad var vel da jeg og du?Det sang omkring 100 deltagere ved Hospice Forum Danmarks generalforsamling og årsmøde på Dalum Landbrugsskole den 2. maj. Deltagerantallet på forummets generalforsamling var det højeste nogensinde.
Sangen satte ord på dagens gode stemning; her var ildsjælene samlet. Læger, sygeplejersker, hospiceledere, bestyrelsesformænd og støtteforeningsmedlemmer bag Danmarks 14 hospicer samlet om den fælles sag i Hospice Forum Danmark: at lindre og lette den sidste tid for uhelbredeligt syge og døende og deres pårørende.
– Hospicebevægelsen er mit hjertebarn, sagde Tove Videbæk, da hun var blevet genvalgt som landsformand, en indsats, som hun yder frivilligt uden vederlag.

Kompetent medspiller

Hun kunne bl.a. fortælle om fremgang for hospicesagen i Danmark og et helt nyt videnscenter: Palliativt Videncenter er oprettet i samarbejde med bl.a. Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden.
– Vi har haft møde med Sundhedsstyrelsen, som ønskede at inddrage centret som fagligt kompetent medspiller om lindrende indsats i forberedelse af Kræftplan 3, fortalte hun.

Donationer sikres

Tove Videbæk kommenterede også en verserende sag, hvor Region Midtjylland nedjusterer tilskud til et hospice, som har modtaget en stor donation:
– Private donationer skal naturligvis gå til det, de er skænket til. Men skal regionerne nedjustere eller helt se bort fra det? Det vil vi få en advokat og en revisor til at kigge på, så alle fremover ved, hvad de kan regne med, fastslog Videbæk.
Kasserer Else Marie Lerche fremlagde et regnskab, der i runde tal viste indtægter i 2008 på 485.000 kr., heraf kommer 335.000 kr. fra Tips og Lotto.