Naturvidenskab for børn og andre selvstændigt tænkende mennesker

”… en bog lidt ud over det sædvanlige” – sådan lyder det frimodigt i pressemeddelelsen fra Origo, det danske creationistiske tidsskrift. Og emnet er vel heller ikke det mest dominerende i den kristne litteraturverden. Det handler om at ”blive klogere på livets store spørgsmål”, som fx hvordan humlebien bære sig ad med at flyve, sin enorme kropsmasse og sit ringe vingespand til trods. Mantraet er, at ”det er et simpelt spørgsmål om fysik”, altså ting kan forklares, fordi de fungerer efter naturens love og ikke tilfældets uforklarlige udvikling.

Intelligent design

Måske er det at tage brodden ud af bogen, men forklaringen på humlebiens tilsyneladende mirakelflyvning er ganske interessant og kan tjene som et godt eksempel på den argumentation, som bogen er bygget op omkring, og den pointe, den mejsler ud i selv den mindst naturfaglige hjerne. Ved hjælp af moderne fototeknologi kan vi gentage humlebiens bevægelser i slowmotion og konstatere, at dens vinger nærmest roterer, hvorved den skaber turbulens, der giver den ekstra opdrift, som er nødvendig for humlebiens flyvemuligheder. Det er altså ikke, som vittige hoveder siger, at ”forskere har konstateret, at en humlebi ikke kan flyve, men det ved den ikke, så den gør det bare alligevel”. Bogens hovedpointe er, at når humlebien kan flyve, myren kan overleve selv de værste udryddelsesforsøg, bien har indbygget GPS, monarksommerfuglen finder vej over tusindvis af kilometer gennem adskillige generationer, og de mindste bakterier bygger på følsomme systemer osv. osv. – så er der ikke tale om pudsige tilfældigheder, som er opstået af sig selv, men om et intelligent design, som er indkodet (DNA) i alt det skabte.

Den umulige udvikling

På forholdsvis letforståeligt dansk forklares det, hvorfor Darwins teorier ikke er tilstrækkelige, eller rettere, hvordan manges antagelser om udviklingen gennem mutation er unaturlige, uvidenskabelige og kort og godt umulige. Alene dette burde være nok for den oprigtige læser. Nok til på ny at stille spørgsmålet: Hvordan er det så opstået?
Bogen kunne muligvis bruges for det mere ”nørdede” publikum, idet der lægges op til, at læseren prøver sig frem og ud fra en række tankeeksperimenter og praktiske forsøg selv efterprøver de omtalte principper. De små letlæste kapitler med farvefotos og tegninger kan desuden være udgangspunkt for en givende samtale mellem barn og voksen. Personligt oplever jeg, at noget af det mere usædvanlige og interessante ved bogen er, at den er ”krydret med selvoplevede, spændende historier suppleret med nyere forskningsresultater”. Til gengæld er layoutet og især billedvalget ikke af en standard, som den moderne teenager bliver imponeret over.
Det er under alle omstændigheder positivt med et modsvar til den tilbedelse af Darwin, som mediedækning af evolutionsteoriens faders 200-årsdag udgør. Frem for religiøsitet – både hos darwinister og kristne, som ikke vil forholde sig til videnskaben – opfordrer denne bog til sund skepsis, nysgerrighed og selvstændig tankevirksomhed, kernebegreber i såvel videnskab som sund kristendom.

Knud Aa. Back:
Humlebien kan ikke flyve …
105 sider 150 kr.
Origo