Bonhoeffers bønnebog

En fremragende meditation over Salmernes Bog – skrevet så alle kan forstå pointen.Er en salme også en bøn? Den er i al fald en påkaldelse af Herren, og nu har LogosMedia (gen)udgivet et vigtigt lille skrift af Dietrich Bonhoeffer om emnet.Det var i midt-30’ernes Tyskland, at den unge teolog Bonhoeffer (f. 1906) indledte sit virke i et åndeligt klima, hvor den tyske kirke og stat søgte at udradere traditionelle jødiske værdier over en kam. En udvikling, han vendte sig stærkt imod, og som blev hans skæbne. Fra 1935 til 1943 var han tilknyttet Bekendelseskirkens pastoralseminarium i Finkenwalde.

Bonhoeffers sidste bog

Denne bog fra 1941 blev hans sidste, og måske forstår man det godt. Den var for kontroversiel for magthaverne. Den er en kortfattet, men fremragende meditation over Salmernes Bog – kompromisløst skrevet i et så krystalklart sprog, at ingen kunne undgå at fatte pointen. Salmernes Bog – et gammeltestamentligt og altså jødisk (!) skrift – finder sin fuldbyrdelse i Ny Testamentes Fadervor; Bonhoeffer ønsker at gøre de kristne fortrolige med Salmerne, som han opfatter som bønner i Jesu Kristi Ånd.
”Alle bønner”, skriver han, ”er bønner, som vi beder sammen med Jesus Kristus, som han tager os med ind i, og som han bærer os frem for Guds ansigt igennem – ellers bliver det ikke rigtige bønner; for kun i og med Jesus Kristus kan vi bede sandt” (s. 13).
Bonhoeffer peger også på Davids Jesus-profetier (Luk 24,44) og Jesu egen autorisering af Davids skrifter; de to er indbyrdes forbundne. Salmernes ophavsmand er Kristus, ligesom Han også er deres mål og omdrejningspunkt.

Kærlighed til Salmerne

Bogen formidler forfatterens store glæde og indsigt i Salmerne, og den er én stor understregning af vigtigheden af, at den kristne gør dem til sin personlige, åndelige ejendom – ikke alene i kirke-fællesskabet, men også i det private trosliv.
Gennem hele sit virke havde Bonhoeffer en ganske særlig kærlighed til Salmerne. Han læste dem dagligt og skrev i et brev fra fængslet (15/5-1943), at der ingen bog fandtes, som han i dén grad kendte og elskede. – I mange af Salmerne anråber David Herren om beskyttelse mod sine fjender; på den baggrund kan det måske ikke undre, at Bonhoeffer i sine breve og optegnelser fra fængslet primært citerede Salmerne.
Han blev henrettet i en KZ-lejr kun ganske få uger inden det nazistiske rædsels-regimentes opløsning.

En klassiker

Også i dag kan Salmerne være den kristnes tilflugtssted. En overset klassiker herhjemme. En bog til natbordet, om nogen. Og prisen nærmer sig jo ren foræring.

Dietrich Bonhoeffer:
Bibelens bønnebog
87 sider • 100 kr.
LogosMedia