Nej! 2015 betyder ikke et kvarter over otte!

Hvis man siger 2015, vil mange tænke på et klokkeslet. Men det er slet ikke tilfældet her. 2015 er her et årstal, hvor 191 FN-Lande er blevet enige om at nå otte overordnede målsætninger på det globale udviklingsområde.Bjarne Nederby Jessen
er lærer, skolebibliotekskonsulent
og frikirkepræst.
Nu på efterløn.

Hvis man når de otte målsætninger, kan der blive tale om en milepæl i kampen mod fattigdom i verden.
Umiddelbart er den samlede målsætning sat meget højt. Det handler om at:
• bekæmpe fattigdom og sult
• sikre grundskoleuddannelser for alle
• fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder
• reducere spædbarnsdødeligheden og børnedødeligheden
• reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder
• standse udbredelsen af HIV/AIDS, og andre sygdomme
• sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling
• opbygge et globalt partnerskab for udvikling

Her i Danmark er kendskabet til 2015-målene bestemt ikke noget at prale af – og måske slet ikke i kirkerne. Har bare nogle få kirker taget 2015-målene til sig?

Sammenhæng mellem kendskab og initiativ

I de lande, hvor kendskabsgraden til 2015-målene er høj, har det vist sig, at mængden af initiativer til gavn for udviklingslandene er steget.
I Danmark har regeringen i højere og højere grad målrettet udviklingsbistanden mod Afrika. Det kan der være god mening i, da Afrika er det kontinent, der lider mest.
Derfor kan opfyldelsen af de otte delmål også for alvor gøre en forskel i Afrika. Det må bare ikke få os til at glemme vanskelighederne i Asien, Sydamerika og andre steder i verden.

Vi har det jo godt

I vores del af verden lider vi ingen nød. Finanskrisen er kun dønninger på overfladen – i hvert fald endnu.
For mange danskere handler det måske om én bil i stedet for to, to årlige udenlandsrejser i stedet for tre. For andre betyder det arbejdsløshed, og det er alvorligt nok.
Men der kommer ikke til at mangle mad på bordet. Vi kan stadig komme til lægen, børnedødeligheden er lav, og vi er ikke ramt af en AIDS-epidemi.
2015-målsætningerne er derfor også en udfordring for os – også i vore kirker, hvor man begynder at tale mere om miljø, økologi og hjælp til en døende verden.

En spændende bogudgivelse

I forbindelse med 2015-målene har fotografen Jens Honoré sammen med journalist og forfatter Jens Vilstrup lavet en meget spændende bog, ”Farvel til en sort/hvid verden” med undertitlen ”En bog om FN´s 2015-mål”.
Det er en stor og uhandy bog i A3-format, som det er svært at placere i reolen. Men når man lukker den op, bliver man mødt af nogle fantastiske fotografier. Nogle er smukke, andre er skræmmende, men de taler alle om et skrigende behov for hjælp til en fattig verden.
Bogen er delt i otte afsnit, der behandler hver af de otte delmål med historier fra den virkelige verden, hvor vi møder mennesker, der har problemerne helt inde på livet.
Bogen er ikke politisk eller moraliserende. Den beskriver blot virkeligheden og de problemer, som almindelige afrikanere møder hver dag i deres hverdag.

Realiteter og drømme

”I et fattigt liv er døden det dyreste”, hedder det første gribende kapitel, hvor en mand fortæller om sit liv som bedemand, med op til 20 børnebegravelser om måneden, i Nairobi.
Hans kunder, to om dagen, dør oftest af AIDS, ”fordi de er fattige, og når de drikker, bliver de fuldstændig ligeglade og dyrker sex uden beskyttelse”.
I kapitlet ”Slummens Rose” fortæller den kun 11-årige Rose om sit liv i Korogocho, et af Nairobis værste slumkvarterer, og om hvordan hendes mor døde af AIDS for fem år siden.
Hun har ingen far og bor hos bedstemoren. Derved undgår hun at blive en ”streetgirl”. – Jeg smiler altid meget. Men i mit hjerte er jeg ked af det. Jeg håber bare, at min fremtid bliver bedre end min mors, lyder et citat.
Blandt bogens mange fotos findes der vidunderlige portrætfotos af børn, hvor undertekster fortæller om drømme som:
”Mine forældre er bønder. Jeg vil være pilot og ud at se verden”, eller:
”Mine forældre er bønder. Jeg vil være dyrlæge. Vi har fem køer, og jeg elsker dyr”.
Drømmene er der ligesom hos danske børn, men realiteterne …
Bogen har et flot forord af Kronprins Frederik, og bogen er et non-profitprojekt. Indtægterne fra salget går til SOS-Børnebyen i Dar Es Salaam i Tanzania.
Bogen kan giver masser af inspiration til at tage emnet op rundt omkring i de danske kirker.

Farvel til en sort/hvid verden af Jens Honoré og Jens Vilstrup
130 sider
Forlaget Gyldendal
Pris 250,- kr.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bliv løbende opdateret om FN’s 2015-mål
Det er blevet lettere at følge med i, hvordan det går med 2015-målene.

Via et samarbejde mellem FNs Udviklingsprogram UNDP, Google Earth og Cisco er hjemmesiden ”The MDG Monitor” kommet til verden.
Den elektroniske side gør det muligt at følge udviklingen i forhold til fattigdomsbekæmpelse i 130 lande, og helt specifikt de otte tidsbundne og målbare udviklingsmål, som FN’s medlemslande blev enige om i 2000, og som skal nås inden 2015.

Giver overblik

For mange har det været svært at danne sig et overblik over, hvordan arbejdet går i de enkelte lande.
MDG Monitor samler den senest tilgængelige statistik for hvert 2015-mål i de fleste af verdens udviklingslande.
På monitoren kan man via specifikke landeprofiler og interaktive kort søge efter specifikke mål. Ligesom der løbende findes tilgængelige nyhedsartikler og eksempler på vellykkede indsatser.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tredimensionelt billede

Fra monitoren kan man desuden linke til Google Earth for at få en tredimensionel tilgang til udviklingsarbejdet.
FN og Google håber på denne måde at nå ud til 300 mio. Google Earth-brugere med budskabet om, hvad 2015-målene er, og hvad der skal til for at nå dem.
– Vi håber, at 2015 målene og andre spørgsmål, som berører menneskelig udvikling, vil blive diskuteret oftere og mere åbent.
– Vi tror, at brugerne af Google Earth rundt om i verden spiller en vigtig rolle her, siger Michael T. Jones, der er teknologichef for Google Earth and Maps.
Cisco, der ofte bidrager med teknologisk ekspertise ved sociale initiativer, har støttet udviklingen af monitoren med både teknisk viden og penge.

Kun et museklik væk

For UNDP, som er den FN-organisation, der har ansvaret for at overvåge arbejdet med 2015-målene, er monitoren et vigtigt værktøj.
– Vi håber, at MDG Monitor kan føre til, at der afsættes nye ressourcer, og at det sætter skub i arbejdet for at skabe en mere jævnbyrdig og holdbar verden for alle, siger Kemal Dervis, som er chef for FN’s Udviklingsprogram.
– Det er blot et museklik væk, tilføjer han.

Seks mio. børn dør fortsat hvert år

2015-målene handler om at halvere fattigdom og sult, sørge for skolegang til alle børn, reducere dødeligheden blandt børn og mødre, forbedre ligestilling mellem kvinder og mænd, stoppe spredningen af sygdomme og skabe en udvikling, som er holdbar for miljøet.
Desuden skal handelsvilkårene gøre mere retfærdige, bistanden effektiviseres og øges, og vigtige tekniske løsninger skal gøres tilgængelige for fattige lande.
På trods af at mere end halvdelen af tiden er gået, siden målene blev søsat, er store dele af verden langt fra mål.
Op mod en milliard mennesker lever fortsat i ekstrem fattigdom, hvert år dør seks millioner børn på grund af underernæring, inden de er fyldt fem år, og i de mindst udviklede lande går mindre end halvdelen af børnene i skole.

Kilde: www.2015.dk og www.mdgmonitor.org.


Artiklen fortsætter efter annoncen: