Fra sydom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Tak for forbøn

Kære Orla Lindskov
Jeg sender min salvedug til dig for at få salvet den igen. Tak for forbøn på Cafè Cadeau på Frederiksberg. Det var så livgivende og opmuntrende at være der. Jeg oplevede Guds lægende nærvær ved forbønnen og var meget frisk efter mødet. Har dog også været ekstra prøvet efterfølgende. Ca. 5 dage efter forbønnen blev mine smerter forværret. Men jeg tror selv på, at det er, fordi min forløsning og helbredelse er værende i gang, og selv om smerterne er forværret ved jeg, at Gud gør sit værk.
To dage før jeg fik forværrede smerter, sagde en veninde, da vi bad sammen, at hun fik det sådan, at jeg ikke skulle være bange for smerte. Det ord har virkeligt løftet mig op de sidste to uger, hvor smerten er forværret. Det er som om jeg kan adskille mig selv fra smerten og ikke være bange for, at den ødelægger mig. Smerten kan ikke skade mig eller ødelægge mig. Faktisk på dagen, hvor mine smerter i hoved og nakke blev forværret, blev jeg velsignet på et andet område, som jeg også har lagt over til Gud. Ja, til trods for smerte og sygdom oplever jeg meget stærk sejr på andre områder af livet, som for mig i egen kraft ville være umuligt at opnå. Jeg lider også af sygdomsangst. Men midt i alt dette mere end sejrer jeg ved ham, som elsker mig! Det er Gud, som skal have æren!
Tak for forbøn igen. Gud velsigne dig.
En, som står i
helbredelsesprocessen

Svar 1:

Guds lægende nærvær

Kære du, der står i
helbredelsesprocessen.

Jeg er glad for, at du på trods af tilbageslaget og smerterne ikke har mistet håbet.
Du skriver, at du lider af sygdomsangst. Det kan man let komme til at lide af, når man gennem længere tid har døjet med sygdom og smerte. Men husk, at frygt og angst for sygdom har ikke nogen afgørende magt i en situation, der gennem bøn er overgivet til Gud. Gud er større end vores frygt og angst. Husk også på, at det er kun det at indstille sig på nederlag, der i sidste ende bringer nederlag.
Du skriver, at det var så opmuntrende og livgivende at være til mødet på Cafè Cadeau på Frederiksberg. Du oplevede Guds lægende nærvær ved forbønnen, og du var meget frisk efter mødet. Men ca. 5 dage efter forbønnen blev dine smerter forværret.
Det vil jeg gerne sige lidt om, for sådan lige umiddelbart kan det, du oplevede, virke både skuffende og uforståeligt.
Den syge kan ved længere tids sygdom og smerte svækkes i sin tro på egen helbredelse. Det kan medføre, at den syge kan have svært ved at holde fast i helbredelsen og i smerte-frihed, når disse goder indtræffer. Men da er det, jeg opmuntrer den syge til at blive ved med at komme til forbøn, for under forbønner opbygger Gud også den syges tro på egen helbredelse. Gud ser nemlig dybere end kun til legemet. Han giver tro.
Med hensyn til dine oplevelser på Cafè Cadeau vil jeg gerne fortælle dig noget, som jeg har oplevet mange gange. Lige ved siden af enhver Guds kilde til glæde her på jorden findes der en kilde til frygt og bekymring. Vi skal derfor bede Gud om den nåde, at kunne holde fokus på Guds kilde til glæde.
Med hensyn til guddommelig helbredelse og forbøn for syge vil jeg gerne her sige noget helt generelt. Det er ikke specielt til dig, der har skrevet dette brev. Det er noget, alle mennesker bør huske såvel syge som raske:
Det er meget vigtigt, at vi mennesker selv deltager i vores helbredelse, altså samarbejder med Gud. Mange forskellige faktorer kan blokere for helbredelse og bevirke, at sygdom og smerter kommer. Fx. kan det at udfolde sit liv her på jorden gennem frygt, dømmesyge og negativitet være sundheds-truende. Det kan bringe sygdom og smerte ind i vores legemer eller bevirke, at en helbredelse, som Gud har skænket, går tabt.
Det er vigtigt, at vi trækker vores ånd væk fra frygt, bekymring og fra alle former for negativitet. Det er vigtigt, at vi trækker vores ånd væk fra alle de tanker, der tilskynder til negativ tale og handling.
For os kristne er angeren og boden den handling, hvor man trækker sin ånd tilbage fra negative områder for at træde ind i Himlen.
Vi mennesker er på en gang stof og ånd. For at kunne forstå os selv og være sunde i krop og ånd er det nødvendigt, at vi forstår, hvorledes ånd og stof påvirker hinanden. Vi må forstå, hvad der trækker livskraften ud af vores krop, og hvad der bedrøver Helligånden og får den til at vige fra os. Det er vigtigt, at vi trækker vores ånd væk fra frygt, vrede, bitterhed, utilgivelighed, ja, fra alt negativt, og også væk fra bindinger til fortiden.
I jødedommens sprogbrug er en frygt, der udøver magt over et menneske, en falsk gud.
Det, der gavner vores sjæl, gavner også vores krop. Det, der svækker vores sjæl, svækker også vores krop. En vildledning af vores ånd ind i det negative vil få konsekvenser for vores krop og liv.
Derfor vil jeg slutte mit svar med at sige, at det altid er godt at prøve at analysere sig selv for at finde ud af, i hvis hænder vi har befalet vores ånd.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Trøst

Kære Orla!
Tusind tak for dine svar til syge i min avis Udfordringen. Det er en stor trøst både til dem, der beder om hjælp gennem forbøn, men også til andre. Derfor vil jeg i dag så gerne bede dig om forbøn for min søn, som har fået en diskusprolaps i sin nakke og har mange smerter, også ud i sin højre arm. Smerterne forhindrer ham i at løfte.
For mig selv ville jeg også gerne bede om forbøn for mit blodtryk, at det må blive normalt. Det har nu i flere år været meget højt, og jeg kan ikke tåle pillerne. Jeg bliver dårlig af dem. Lægen har prøvet med forskellige slags, og i flere år har jeg også haft smerter i mine knæ.
Venlig hilsen og tak.
K.R.

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Salvedug

Kære K.R.
Ja, man kan godt, som du gør det i dit brev, bede om forbøn for sig selv og andre uden samtidig at skulle bede om at få en salvedug tilsendt. Derfor har jeg også bedt for både dig og din søn ud fra jeres behov og ønsker. Men hvis du alligevel ønsker en salvedug, så skriv til mig igen.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Jeg skal til læge

Kære Orla Lindskov!
Jeg har tidligere fået en salvedug, som jeg lagde over lænden, hvor jeg havde smerter, og det hjalp godt. Men jeg har desværre tabt salvedugen.
Nu har jeg desværre fået samme problem med smerter over nakken og ud i højre arm. Måske er det en forskydning i halshvirvlerne. Jeg skal til læge på tirsdag.
Vil du sende mig en ny salvedug?
Kærlig hilsen og tak.
A.C.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov!
Jeg var til møde i Allerød med dig for at få forbøn for ca. 8 måneder siden. Årsagen var, at jeg var blevet gravid, og de første måneder af min graviditet var simpelthen forfærdelige. Jeg led skrækkeligt både fysisk og psykisk, og jeg var fyldt med angst og bekymring. Men dagen efter, at du havde bedt for mig, fik jeg det virkeligt godt både fysisk og psykisk. Det holdt sig gennem hele graviditeten. I stedet for angst og frygt fik jeg glæde og forventning. Jeg er nu blevet mor til en lille sund og velskabt dreng. Jeg synes bare lige, du skulle vide det.
De kærligste hilsener og tak for din gerning.
S.K.