Konfirmand-katekismus i lommeformat

Gud & Mig – Små ord om det store i den kristne tro, kaldet ”Den åbne kat’kismus”, er en lille ”bibelskole” i lommeformat til konfirmander redigeret af sognepræst Ben-ny Vindelev fra Hans Egede Kirke i Aalborg.Det er en handy lille sag, som let kan ligge i en lomme, men det har gjort bogstaverne så små, at det vanskeliggør læsningen – også for teenagere. I øvrigt tror jeg ikke, der er ret mange teenagere, der vil gå med den i lommen.
Men intentionerne er gode nok. Bogen fortæller på en kort og enkel måde i ord og billeder om nogle af de allervigtigste områder i kristendommen – og det er jo godt. Under de enkelte emner er der en præsentation af emnet, konfirmandtanker, bibelord og præstens og kirkens ord om emnet. Desuden er der en række illustrationer af kunstneriske udtryk lavet af en række konfirmander. Efter hvert emne finder man ”Min egen side”, en blank side til noter eller billeder. Vil de mon blive brugt?
Teologien kan diskuteres, men det skal jeg ikke gøre her, blot sige, at jeg ikke er enig hele vejen igennem. Jeg er dog nødt til at sige, at det undrer mig, at man i afsnittet om skabelsen siger, at ”Big Bang er Guds hjerte, der banker og giver liv i udviklingen”, og at Benny Vindelev her blander evolutionsteorien og skabelsesteorien sammen.
Bagest i bogen finder man en oversigt over netadresser, en god ordforklaring og nogle udvalgte og velvalgte skriftord, som det er godt at kende. Disse tre afsnit er de bedste i bogen. Dog kan det ærgre mig, at man i oversigten over netadresser har undladt www.netkirken.dk
Jeg har svært ved at se anvendelsen af bogen. Jeg tvivler på, at ret mange teenagere vil give sig i kast med den på egen hånd, men måske vil den kunne bruges i en kristen teen-age-klub sammen med en leder, eller måske af præsten i konfirmandundervisningen, men til konfirmandundervisning findes der allerede bedre materialer.

Benny Vindelev:
Gud & Mig – Små ord om
det store i den kristne tro
144 sider • 129 kr.
Aros Underviser