Spor af Kristus i Islam, jødedom og hinduisme

Et ambitiøst værk påviser berøringsflader mellem kristendommen og de store religioner.Svend Løbner Madsen begiver sig i denne bog ud på en opdagelsesrejse, på jagt efter spor af Kristus i andre religioner. Det er først og fremmest de store verdensreligioner, som er i fokus her. Det er altså især islam, hinduismen og jødedommen, som bliver berørt, men også en flig af populærkulturen.Forfatterens ærinde er at vise, at der er anknytningspunkter for den kristne tro i andre religioner. Eller med andre ord, at der enten er henvisninger til Kristus (som i islam), til en kommende Messias (som i jødedommen), eller til en analog skikkelse, Krishna (i hinduismen). Der henvises særligt i bogen til tre ”Kristus-principper”: inkarnation, selvopofrelse og opstandelse, der mere eller mindre kan genfindes i andre sammenhænge.
Det står ikke helt klart, om man skal betragte den slags eksempler som rester af et fælles tankegods eller en fælles viden om Gud fra tiden efter Syndfloden, der via overleveringer har overlevet i forskellige kulturer og religioner. Eller om der er tale om eksempler og beretninger fra kristendommen, der senere er blevet indarbejdet i andre religioner (specielt islam). Eller om der nogle gange er tale om tilfældigheder og mere overfladiske ligheder. Det er måske heller ikke afgørende.

Til mission eller tværkulturel dialog

Under alle omstændigheder vil disse punkter eller principper, hvor kristendommen overlapper eller berører andre religioner, kunne bruges i missionsøjemed eller som øjenåbner i tværkulturel dialog eller måske – over for kristne – til at nuancere billedet af andre religioner.
Forfatteren er åben over for risikoen for synkretisme, dvs. religionsblanderi, hvis man ukritisk optager elementer fra andre religioner, blot fordi der blandt disse er tanker, som er positive over for eller analoge til Bibelens Jesus. Dog er det et område, som ikke dækkes fyldestgørende i bogen, og til begreberne ”hindukristne”, ”Isa-troende” (Jesustroende muslimer) og ”messianske jøder” kunne der rejses en del spørgsmål om, i hvor høj grad man som troende kan identificere sig med en ikke-kristen religion.

Religiøse personligheders syn på Kristus

Et område, hvor bogen til gengæld skiller sig ud og formodentlig kan appellere til den religiøst nysgerrige, men verdslige læser, er i bogens interviews. Her udtaler kendte personer som Bent Melchior og Abdul Wahid Pedersen samt mindre kendte ledere og teologer sig om deres syn på Kristus.
Bogen er et ambitiøst værk, der klart viser, at der er berøringsflader mellem kristendommen og andre religioner, samt at disse kan anvendes positivt som apologetik, dvs. trosforsvar, eller som nøgler til evangelisation på samme måde som Paulus fx i Athen tog udgangspunkt i grækernes gudsdyrkelse. På samme tid er det en bog, der rejser nye spørgsmål og giver anledning til nye overvejelser.

Svend Løbner Madsen:
Kristus i
Verdensreligionerne
206 sider • 198 kr.
cBooks