Sådan kan du vinde i livets spil

Karriere, hus, god økonomi, hurtig bil, dejlig familie, drømmeferie … alt det, vi mennesker kan stille op som en del af det perfekte liv, vi gerne vil have, bliver sat i perspektiv i nærværende bog. Bogens budskab formidles gennem spillets sprog, udfordringer, taktik og deltagere. At se livet som et brætspil er det grundlæggende billede bogen igennem. Læseren tages med gennem spillets mange forskellige facetter – formål, opsætning, selve spillet, farer og det at vinde.
Bogen er opdelt i kapitler, som igen er delt ind i temaer. Temaer som alle er hentet fra spillets terminologi. Hvert kapitel indledes med et citat, der understreger temaet, og som indholdet i den efterfølgende tekst i store træk bygges op omkring. Et tema i bogen, der står stærkt, er tankerne omkring ens indre, der udadtil er usynligt, men samtidig er det også et indre, der giver muligheden for at vælge. Man behøver ikke være et offer for omstændigheder, ligge under for dem, idet vi som menneske har fået friheden til at vælge og prioritere og dermed er ansvarlig for eget liv og må tage ansvaret og ejerskabet som en konsekvens af det at leve.

Vigtigt med tid til at reflektere over eget liv

Bogen igennem henledes læseren på de sande værdier i livet og på ægte rigdom, som kun findes hos Gud.
Forfatteren belyser de forskellige livsperspektiver gennem eksempler fra eget liv, hændelser gennem historien og gennem refleksioner. Fælles for samtlige indgangsvinkler er, at du må tage dig tid til at reflektere over dit liv. Ved vejs ende, når brikkerne skal lægges på plads, hvad fik vi da ud af det? Hvordan, hvad og med hvem spillede og satsede vi, og hvor meget afkast gav satsningen? Eller med et citat af Leo Tolstoj: ”Hvad hvis mit liv, mit bevidste liv, i virkeligheden ikke har været det rigtige?”
Sidst i bogen er der til hvert kapitel kildehenvisninger, der viser, hvor citater og skriftsteder er hentet. Meget brugbart og tydeligt opdelt – det er super godt.

John Ortberg: Når spillet slutter
290 sider • 220 kr. • Scandinavia