Kristne væresteder aflaster kommuner

Uden væresteder ville de falde tilbage i misbrug, viser rapport.De private hjælpeorganisationers væresteder aflaster det offentlige system på en lang række områder, viser en ny undersøgelse foretaget af Blå Kors Danmarks forskningsafdeling i Odense.

Uden væresteder som dem i Blå Kors Danmark ville mange misbrugere ikke have noget at stå op til. (Modelfoto)

Enheden har interviewet brugere og medarbejdere på Blå Kors Danmarks væresteder i Hjørring og Kibæk.
– Hvis ikke disse væresteder eksisterede, ville kommunen få en række ekstraopgaver – eller også ville brugerne mistrives og ikke få den hjælp, de har behov for, siger forsker og konsulent Jes Jessen, der har stået for undersøgelsen.
Ud over Kibæk og Hjørring har Blå Kors Danmark væresteder i Herning, Hobro, Randers, Skive, Aabenraa og Århus.

Værested er bindeled

Blå Kors Danmarks forskningsafdeling har undersøgt, hvad Den Blå Sociale Café i Hjørring og Den Blå Mølle i Kibæk betyder for brugerne. I alt 17 brugere og to medarbejdere er interviewet.
Rapporten afslører, at værestederne aflaster det offentlige system ved, at personalet forbereder samtaler med sagsbehandleren og hjælper med kontakt til sundhedsvæsenet i forbindelse med lægebesøg, receptfornyelser og indtagelse af medicin.
Blå Kors-medarbejderne mindsker også plejebehovet ved for eksempel at hjælpe med tøjvask og bad på værestedet. De forebygger indlæggelser på psykiatrisk hospital og aflaster psykiatriske bofællesskaber, fordi de giver brugerne praktisk hjælp, tryghed og omsorg.
Værestederne aflaster også indirekte ved at være brugernes sociale netværk:
– Brugerne kommer ud af ensomhed og er en del af et fællesskab. De har noget at stå op til og får en struktureret hverdag. Værestedet giver venner og bekendte. Brugerne får sund og varieret mad og ikke mindst hjælp til en lang række praktiske ting, siger Jes Jessen.

– Hvis ikke disse væresteder eksisterede, ville brugerne mistrives og ikke få den hjælp, de har behov for, siger forsker og konsulent Jes Jessen.
Uundværlige

Han pointerer, at der er tale om to små undersøgelser, som ”alene har karakter af pilotundersøgelser” for at afdække, om der er indikatorer på konsekvenser af nedskæringer.
Men hvis værestederne lukkede, ville offentlige myndigheder som kommune og sundhedsvæsen sandsynligvis skulle løse en del opgaver, som værestedernes ansatte ordner i dag, konkluderer han. Yderligere risikerer en del af brugerne at falde tilbage i misbrug af alkohol, medicin eller stoffer, hvis de ikke kan komme i det rusfri fællesskab på værestedet.
/sl