SU-afslag tynger fakulteter

Menighedsfakultet i akut pengenød. Dansk Bibel-Institut anklager staten for diskrimination.Menighedsfakultetet i Århus har lige nu brug for 805.000 kr. i resten af juni måned. Det er 490.000 kr. mere, end fakultetet modtog i gaver samme periode sidste år.

Menighedsfakultetets regnskabsfører, Walther Plauborg Hansen, har røde tal i juni.

– Derfor appellerer vi til alle vore venner om at give et ekstra bidrag frem til 1. juli, hvor et nyt regnskabsår begynder, siger forretningsfører Walther Plauborg Hansen.
De akutte økonomiske problemer hænger sammen med, at Menighedsfakultetet selv skal yde en SU-erstatning til de bachelorstuderende.
– Hvis vore bachelorstuderende fik SU på lige fod med andre studerende, ville vi ikke have økonomiske problemer.
– Det koster os omkring 750.000 kr. ekstra om året at skulle bøde på SU-styrelsen modvilje mod at tildele os SU, forklarer forretningsføreren.

Staten favoriserer egne teologiuddannelser

Hans kollega i Dansk Bibel-Institut i København lavede sidste år en statusrapport over SU-styrelsens forskelsbehandling af frie teologiuddannelser. Studierektor Børge Haahr Andersen anklager staten for at favorisere egne teologiuddannelser i en tid med få teologistuderende:
– I 2004 beslutter SU-styrelsen, at der fremover kun må gives SU til sekulære universitetsuddannelser. Religiøst funderede uddannelser lever ifølge Videnskabsministeriets forståelse ikke op til den danske universitetslovs krav om forskningsfrihed. Det er suspekt. Er det mon for at beskytte egne teologiske fakulteter i Århus og København, der interessant nok mangler elever? spørger han.

Gode nok til udlandet

Både Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut er godkendte af udenlandske universiteter, bl.a. University of Wales. Missionsforbundet, Metodistkirken og retninger indenfor Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi (SALT) er godkendt på universiteter i hhv. Norge og Sverige.
Børge Haar Andersen køber derfor ikke SU-styrelsens begrundelse.
– Ud fra et videnskabsteoretisk synspunkt er det muligt at forene forskningsfrihed og et bestemt trosgrundlag, uden man behøver gå på kompromis med moderne videnskabelige standarder. Menighedsfakultetet kan til august dimittere det første hold bachelorer, som uden problemer kan gå videre på universiteternes kandidatuddannelse. Hvis bachelorgraden er god nok til det, hvorfor kan de bachelorstuderende så ikke modtage SU?, spørger han.
Læs hele statusrapporten på Sondagmorgen.dk.