Ny general vil forny IM

Thomas Bjerg Mikkelsen vil tænke ressourcer frem for problemer. Men vil dog ikke samarbejde tværkirkeligt. Det bliver en ung mand med et indgående kendskab til Indre Missions arbejde, der afløser Jens Olesen som generalsekretær fra 1. august. På sit møde den 12. juni valgte Indre Missions Hovedbestyrelse den 31-årige Thomas Bjerg Mikkelsen fra Kolding som ny generalsekretær.
– Nu må jeg jo se, om jeg kan magte det, siger han nøgternt og forsætter. – Det er jo overvældende og lidt skræmmende, så nu skal jeg lige finde mine ben at stå på.
Hvad vil du satse på i IM?
– Der er brug for en ressource-tænkning frem for problemtænkning. Vi er meget gode til at problematisere tingene i Indre Mission. Det skal vi væk fra og i stedet for have blik for den kæmpe ressource, som Guds ord er i vores land.
– Jeg tænker naturligvis meget på de unge, fordi jeg selv er ung. Hvordan kan vi favne den næste generation?

Livet leves i marken

Thomas Bjerg Mikkelsen er selv vokset op i Gjellerup ved Herning og med rødderne solidt plantet i Indre Mission. Han er gift med Irene, der er pædagog og nu arbejder med anbragte børn i en offentlig institution. Parret har i snart ti år boet i Kolding, hvor de er engagerede i Indre Missions arbejde.
I forrige valgperiode var han næstformand for menighedsrådet ved Kristkirken i Kolding.
– Livet leves i de små sammenhænge, i lokale kredse og missionshuse. Det er her, vi skal bygge kirke, det sker ikke på et kontor, siger han.

Ikke tværkirkeligt

Når du snakker om at favne, hvordan forholder I jer til tværkirkeligt samarbejde?
– Her vil jeg føre samme linie som den foregående generalsekretær Jens Olesen. Og det betyder, at vi slet ikke samarbejder tværkirkeligt.
Hvordan kan I næsten undgå det, når I nu skal tænke ressourcer i stedet for problemer?
– Det er klart, at kristne fra de forskellige kirkesamfund i Danmark er vores brødre og søstre, ingen tvivl om det. Og vi mødes jo også i Evangelisk Alliance, i hvert fald i Kolding. Så alle kirker – også frikirker – er bestemt en ressource i vores land.
– Vi skal bare i Indre Mission besinde os på, hvad vi er, og hvad vi kan. Det er vores opgave at stå for den evangelisk-lutherske forkyndelse og det lutherske dåbssyn.
Her er Dansk Oase jo en oplagt samarbejdspartner…
– Det er jeg ikke nok inde i til at udtale mig om. Så det venter jeg med. Men jeg har ikke noget negativt syn på den sag, siger Thomas Bjerg Mikkelsen.

Forlagsmand

Han har de sidste seks år arbejdet i Indre Missions forlagsgruppe. Fra 2003 som forlagsredaktør på Lohses Forlag og fra 2006 som leder af både Forlagsgruppen Lohse og Refleks Musik.
De første to og et halvt år af ansættelsen på forlaget færdiggjorde Thomas Bjerg Mikkelsen samtidig en kandidatuddannelse i dansk litteratur og kommunikation ved Syddansk Universitet i Kolding. Sidste år påbegyndte han en diplomuddannelse i ledelse ved University College Lillebaelt.

Lokal mission

Thomas Bjerg Mikkelsen har samtidig været frivillig medarbejder i Café Genesis og engageret i udvikling og gennemførelse af særlige møder for kirkefremmede i missionshuset i Kolding. Desuden har han de senere år holdt en del familieaftener, konfirmandaftener og forkyndende møder, hvor han er særligt kendt for at inddrage trylleri.
Svend Løbner