Valgmenigheder OK i IM

Indre Mission lukker op for valgmenigheder som alternativ til traditionelle IM-samfund.Valgmenigheder kan nu være alternativ til missionshuse i Indre Mission. Det fremgår af landsformand Anders Dalgaards beretning på bevægelsens årsmøde i København den kommende weekend.

Anders Dalgaard på årsmødet 2008.

Indre Mission virker traditionelt inden for Folkekirkens rammer, og det bliver der ikke lavet om på. Derfor er bevægelsen slet ikke åben for frimenighedsdannelser, der klinger betænkeligt i retning af frikirker. Og som vækkelsesfolk er Indre Mission blevet kaldt ”potentielle frikirkedannere”, sagde formanden.
Alligevel lukker Indre Missions hovedbestyrelse nu op for at se valgmenigheder som alternativ til de traditionelle IM-samfund.
Hovedbestyrelsen ser grundlæggende to mulige modeller for en frugtbar relation mellem en valgmenighed og Indre Mission: Valgmenigheden som alternativ til gudstjenestefællesskabet i en sognemenighed, og valgmenigheden som ”fuldt menighedsarbejde”, sagde Anders Dalgaard.
– Her bliver valgmenigheden ofte og naturligt et alternativ til deltagelse i Indre Missions arbejde lokalt.

Tilknyttes som skoler

Men valgmenigheder får alligevel ikke samme status som lokale IM-samfund, der er direkte underlagt Indre Missions hovedbestyrelse. I stedet ”tilknyttes” de Indre Mission på samme måde som høj- og efterskoler er tilknyttet, dvs. med egne vedtægter, bestyrelse, økonomi og valg af forstander mv.
Valgmenighederne kan heller ikke overtage missionshusene – selv om mange missionshuse må sælges på grund af medlemsnedgang. De må kun bruges til gudstjeneste midlertidigt.
– Man kan i en opstartsfase, indtil der er fundet en varig løsning på valgmenighedens lokalebehov… få en tidsbegrænset mulighed for at holde gudstjeneste i missionshuset, lyder formandsberetningen.
Indre Missions årsmøde finder sted den 13. og 14. juni i Betesda på Israels Plads i København. Lørdag aften holdes festaften i Valbyhallen.

Finanskrise

Formandsberetningen vil også komme ind på finanskrisen. Indre Mission gik ud af 2008 med et underskud på 7,9 mio. kr. Underskuddet skyldes primært renteudgifter og kursreguleringer i forbindelse med værdipapirer og udlandslån. Også gaveindtægterne var mindre end året før.
– Vi skal turde køre i lavere gear, samtidig med at vi skal turde tænke i nye muligheder, konkluderer formanden.