Danske Liselotte fik hæderspris i Paraguay

Hædret for indsats blandt San Ignacios syge og svage.Da Liselotte Frederiksen kom til Paraguay for første
gang i 1967, havde hun nok ikke regnet med at modtage en hæderspris for sin indsats for syge og svage i byen San Ignacio.Det skete ikke desto mindre dette forår, da byen fejrede 400 års jubilæum.
På Kvindernes Internationale Dag modtog den danske missionær et diplom af byens borgmester midt på byens torv og under stor festivitas.
Liselotte blev hædret, fordi hun som udlænding har slået sig ned i byen og som sygehjælper har hjulpet mange nødlidende mennesker.
Hun bliver tit kaldt op til det lokale hospital for at
hjælpe med behandling, rense sår og give sprøjter.
Hun tager også på hjemmebesøg og har bl.a. haft en lam ung mand som fast patient. Han havde i starten så mange liggesår, at det tog halvandet
år at blive rask.
– Man kunne se ind til knoglerne, fortæller Liselotte
Frederiksen de Laniec.

Sit livs kærlighed

Og ja, det eksotiske efternavn fik hun, da hun da hun seks år efter ankomsten til det sydamerikanske
land fandt sit livs kærlighed, Esteban Laniec.
De har nu sammen prædiket og praktiseret det kristne budskab i Paraguay i over 30 år og startet mange nye kirker i regionen.
Da Esteban blev præst for en lille pinsemenighed i San Ignacio i 1979, var det områdets eneste protestantiske kirke. I dag betjener parret 65 kirker i et stort område. Arbejdet består mest i at rådgive og undervise ledere.

Jesuitter kom først

Mission er ellers ikke fremmed for San Ignacio. Byen
blev grundlagt af jesuitter i 1609 og fik navn efter deres leder Ignacio. Ignacio blev senere helgenkåret og derfor fik byen tilnavnet San, som
betyder hellig. Amtet hedder Missiones, fordi det var her, jesuitternes mission i landet startede.

Hædret – også for det åndelige

I alt 400 kvinder blev fejret for deres indsats blandt
San Ignacios 23.000 indbyggere. De fleste var tidligere sygeplejersker, jordemødre og lærerinder.
Liselotte blev også hædret for sin åndelige og praktiske hjælp. Hun tager ofte ud i fattige hjem og underviser. Og det lokale hospital har hun hjulpet med medicin til patienter, der ikke selv kunne
betale. Hun har også givet nyt sengetøj til hele hospitalet.
Hvad tænkte du, da du fik prisen?
– Jeg vidste slet ikke, at jeg ville få en pris. Jeg blev meget overrasket.
– Jeg troede ikke, nogen havde lagt mærke til, hvad jeg gjorde, og slet ikke, at jeg ville blive husket.
Hvad tror du, det betyder for kirkens arbejde?
– Befolkningen tænker mere og mere positivt om kirkens arbejde. Der er en markant ændring, efter at der bliver gjort mere og mere for byen, især efter et projekt for byens fattige enlige forsørgere startede
i 2004.
– Før blev vi set ned på og forfulgt af landets katolske flertal, og den evangeliske kirke blev opfattet som sekt. Det er helt forandret nu.
Liselotte og Esteban Laniec er udsendt af Mariagerfjord Frikirke.