Danmark har fået 16 nye diakoner

Festlig indvielse i Sct. Pauls Kirke i Århus.Før var sundhedspleje et kald til at gøre en forskel. I dag er det for mange blot et job til at tjene penge.Men ikke for de 16 diakoner, der søndag den 21. juni blev indviet i Sct. Pauls kirke i Århus. For dem er diakoni en kristen tjeneste med drivkraft til at gøre en forskel for samfundets mest udsatte grupper.
Ved en festlig og højtidelig gudstjeneste fik de nyuddannede diakoner kirkens velsignelse til at arbejde med børn, unge og ældre i alle tænkelige livssituationer, også mennesker med fysiske og psykiske handicaps og misbrugere og hjemløse.

Kirkens udrakte arm

Diakonerne har netop afsluttet deres uddannelse på Diakonhøjskolen i Århus, hvor de enten har taget den pædagogiske diakonuddannelse, har deltaget i Årskurset eller gjort brug af den diakonale efter- og videreuddannelse.
Med den kirkelige indvielse bliver diakonerne den evangelisk-lutherske kirkes repræsentanter i den sociale- og sundhedsfaglige sektor. For diakoner fra pædagoglinjen er det på institutioner, varmestuer og behandlingshjem. Og for diakoner fra Årskurset vil det ofte være som sognemedhjælpere.
Diakonpædagoguddannelsen er anerkendt af fagforbundene i Danmark på linje med de traditionelle pædagoguddannelser. Uddannelsen varer dog 4 år i stedet for 3 ½, da praktikken er længere og fx teologi indgår i uddannelsen.
/sl