Positiv tro styrker psyken

Troende har en sundere livsstil, og håbet hjælper på stress og psykiske lidelser.Undersøgelser om sammenhængen mellem tro og livslængde er fundet gentagne gange, også i Danmark. Men nu viser undersøgelser, at en positiv og håbefuld tro også er afgørende for en sund psyke.

– Man har haft gode resultater i behandlingen af lette til moderate depressioner ved at inddrage åndelige aspekter hos patienter, der har en tro, siger sundhedsforsker Niels Christian Hvidt.

– Den dynamik, som troen giver, og ikke mindst det håb, som troen og kærligheden indebærer, lader til at være en vigtig ressource for patienter med psykiske lidelser, siger teologen Niels Christian Hvidt fra Institut for Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet til magasinet domino og Ugebrevet Søndag Morgen.
Sund religiøsitet kan således lede til positiv håndtering af sygdom og lidelse, pointerer han.
– Troen har særlig betydning som ressource til at håndtere livstruende sygdomme, især kræft. Religiøse overvejelser er af større betydning end andre livsvæsentlige forhold, når livet trues af sygdom, siger han.

Håb hjælper på stress

På samme måde er troen afgørende for psykisk balance:
– Således har man haft gode resultater i behandlingen af lette til moderate depressioner ved at inddrage åndelige aspekter – i stedet for at tabuisere dem – hos patienter, der har en tro.

Gudsbillede afgørende

Men troen skal være positiv, ellers holder den ikke. Såkaldte ”religiøse patologier” kan være en hindring for bedring, både fysisk og psykisk, siger Niels Christian Hvidt:
– Dette kunne for eksempel være tilfældet, hvis mennesker bærer på negative gudsbilleder – for eksempel Gud som straffende dommer – der forbindes med destruktive sygdomsbilleder – for eksempel sygdommen som straf.
Religiøse forhold er derfor i høj grad af betydning for menneskelig sundhed og dermed et væsentligt emne for sundhedsvæsenet, konkluderer han.

Ikke præstation-tro

Et af troens redskaber er bøn. Og håb om positive udsigter har i en nylig norsk undersøgelse vist sig at være den væsentligste bedringsfaktor for soldater, der led af posttraumatisk stress, fortæller Hvidt:
– Håb har i mange undersøgelser vist sig at udgøre en positiv mestringsressource. Bøn om et under har vist sig over tid at være forbundet med nedsat fortvivlelse i forbindelse med den krise, som Golfkrigen udløste i 1991. Om dette skyldes bønnen og Guds handlen vil forblive et trosspørgsmål.
Modsat gælder det, at når håbet får karakter af en præstationstro, hvor den enkeltes tro er en forudsætningen for helbredelsen, kan skuffelserne ved udebleven helbredelse være så store, at de bl.a. resulterer i svære troskriser, siger Niels Christian Hvidt.
Læs hans artikel på
Sondagmorgen.dk