En såret løve kender sin hule

Om angst – causerende emails til Hanne er både morsom og tragisk, men kunne desværre have nydt godt af en mere stringent tone.”Kære Hanne!
I stedet for et negativt brev om mine forskellige former for angst vil jeg skrive et positivt brev om mine betydelige fremskridt (efter et kraniebrud og 10 måneders indlæggelse i 1988-89) – som får min angst til at synes grotesk og komisk. Jeg vil meget gerne skrive det til dig, fordi jeg er træt af at skrive ting til mig (mange års dagbogsføring), som ingen ser (netop derfor har jeg opgivet digteriet) …”
Sådan indleder Arne Pedersen sin envejs-samtalebog om tiden efter hans ulykke. Kraniebrud, tale- og motoriske problemer medførte i første omgang arbejdsstop og som følge deraf en depression, der forkrøblede ham mere end den fysiske skade. Hans forhold til sine omgivelser, til Gud og til sig selv fik i faldet et fundamentalt slag, han med bæven og bravur forsøger at trække sig selv ud af gennem en række selvterapeutiske, causerende emails.
Bogens titel er noget af et paradoks. Undertitlen ”causerende emails til Hanne” antyder en lettere fornøjelig samtalebog, for ”at causere” betyder at skrive let og underholdende, mens selve titlen Om angst peger i den modsatte retning. Hvordan kan en bog på en gang være underholdende og samtidig handle om noget så fundamentalt skræmmende som angst? Faktum er, at denne bog befinder sig i spændingsfeltet mellem disse to, hvilket gør bogen til en interessant, men også forvirrende læsning.
På mange måder er det en hudløst ærlig beskrivelse af en depression, der rækker ud over en ødelagt krops manglende evner – angsten for at falde igen, for at miste endnu mere, end man allerede har mistet, materialiserer sig i en form for eksistentialistisk angst, Arne Pedersen snildt kunne have delt med Kierkegaard. Desværre står denne hudløshed, denne vilje til at beskrive hver eneste oplevelse på rejsen mod en ny selvforståelse, som en barriere mellem læseren og fortælleren. Der er simpelthen for mange ord. Og mens forfatteren cirkler om emnet som en såret løve om sit bytte, for måske til sidst at gribe det, mister læseren grebet om det, der fortælles. Og det er en skam, for bogen har i sit causeri en pointe: Vi er måske ikke alle sammen faldet fra en klippe i bogstaveligste forstand, men hvem har ikke stået og kigget ned i afgrunden?

Arne Pedersen:
Om angst
253 sider
198 kr.
Queenswood