Problemer i kristne fællesskaber?

Lohse har udgivet denne udmærkede og tiltrængte bog om det vaklende fællesskab i de kristne menigheder i Danmark.10 forfattere har gransket – og forsøgt at besvare – spørgsmålet: Hvorfor forlader nogle mennesker kristne fællesskaber?
Svarene er mange og meget forskellige. I dag er det generelt lettere at skifte kurs i vort liv: Flere og flere skifter arbejde, mange har let ved at ændre politisk tilhørsforhold, ægteskabet er ikke så helligt mere, men brydes ofte, og fællesskabet i en kirke eller menighed er altså også med i denne frihedstrang, hvor overbærenhed og trofasthed ikke vægtes så meget nu som før i tiden. Disse kendsgerninger må med, når det nævnte spørgsmål søges belyst.
Forfatterne har tilhørsforhold i folkekirken, hvilket formentligt indikerer, hvor problemet er størst?

Hvorfor forlader de deres menighed?

Baggrunden for bogens tilblivelse er, at 23 ”berettere” er blevet spurgt om, hvorfor de ikke (mere) har et trygt og varmt forhold til den menighed eller det kristne fællesskab, som de ofte fra barndommen af har tilhørt – og som de hidtil har følt var deres åndelige hjem.
Det er interessante og spændende synspunkter, der oprulles, når medlemmer kommer til en afgørelse, der indebærer et brud med det kendte og sikre, som et kristent fællesskab hidtil har været i deres liv.
I bogen tegnes et billede af, at det er det enkelte menneske, der har forandret sig, således at det ikke mere passer ind i menighedens liv.
Dette er dog ikke altid tilfældet: Kirken søger ofte at ”følge med tiden”, hvorved budskabet i nogen grad udvandes. Kompromisser indgåes for at møde det moderne menneskes livssyn.
Selv om sådanne tiltag sker i den bedste tro og mening, så kan en stor del af kristenheden ikke acceptere en sådan devaluering i forkyndelsen af Guds ord. Og den føler sig da hjemløs.

En vigtig og anbefalelsesværdig bog

Den smerte, en kristen føler på krop og sjæl ved, at fællesskabet med en menighed dør ud og ophører, er overvældende. Skuffelsen kan være så stor, at man ikke tør fortsætte under andre kirkelige forhold -ja næsten mister tilliden og troen på sine medmennesker.
Egentlig er det ligegyldigt, om dilemmaet eller skismaet skyldes det enkelte menneske eller menigheden.
Dog trænger kirken (eller menighedsfællesskabet) til en større forståelse af værdien af at tage sig mere af mennesker, der oplever ensomhed og nød.
Mangel på ægte omsorg og nærhed kan uhyre nemt få et svagt funderet medlem til at føle sig ikke-elsket, så det glider ud i periferien eller helt væk fra menigheden.
Bogens budskab er følsomt og vigtigt, og den anbefales læst af såvel læg som lærd.

Hans-Ole Bækgaard
(red.):
Fællesskab for alle?
174 sider
199,95 kr.
Lohse