Spændende brevveksling fra 2018

Bog, der ud fra en kristen synsvinkel og med en blanding af fakta og fremtidsfantasier beskæftiger sig med miljø- og klimaspørgsmål.
”Er jorden altså efterhånden bare en rådden nedrivningsmoden rønne, klar til sin sidste rejse? Nej. Men i lang tid fremover et gigantisk feltlazaret”.Sådan skriver Stefan Edman i en spændende fremtidsbrevveksling fra 2018 mellem sig selv og Martin Lønnebo, en science-fiction brevveksling, der finder sted 10 år ude i fremtiden, og som kredser om spørgsmålet: Hvordan skaber vi en udvikling og fremtid, som er holdbar for både jorden og sjælen?
Stefan Edman er biolog, forfatter, foredragsholder og ”verdenskendt” i Sverige for sit stærke kristne engagement i miljø- og klimaspørgsmål. Jeg husker stadig tilbage på hans bog Jord at älska – en bog fra 1981 om skaberværket og miljøkampen, som jeg har læst flere gange, og jeg genkender hans opdaterede holdninger i brevvekslingen med Martin Lønnebo, der er biskop emeritus i Linköpings stift og manden bag Kristuskransen og forfatter til en række bøger.
Stefan Edman og Martin Lønnebo blander i bogen Jordens og sjælens overlevelse fakta og naturvidenskab, teologi og filosofi, med fremtidsfantasier med udgangspunkt i år 2018. Midt i bogens brevveksling indtræffer en naturkatastrofe af gigantiske dimensioner, som umiddelbart ser ud til at ville ødelægge alt. Men midt i katastrofen ser de lys forude. Københavnskonferencen i 2009 – senere i år – har givet håb for fremtiden, fremgår det af brevvekslingen, som er et led i kampen for jordens og sjælens overlevelse midt i et stort og materialistisk overforbrug, der truer med at ødelægge jorden.

Nødvendig indsats

Biologen Stefan Edman og biskop emeritus Martin Lønnebo har sammen skrevet ”Jordens og sjælens overlevelse”

Stefan Edman opstiller 6 F’er for en nødvendig indsats på at vende udviklingen: Fortrøstning, Forandring, Forståelse, Forsoning, Fordringsløshed og Forundring. Han uddyber disse F’er, og der er virkelig stof til eftertanke, som kan føre hen mod ønsket om en global folkelig og åndelig vækkelse. Men der må gøres op med ”bilen, bøffen, boligen – vedvarende laster og smartere forbrug”, som et foredrag, Stefan Edman har rejst rundt med, hedder. Vi må indrette os på en anden livsstil, en helt ny livsstil, der kan minde om tidligere tiders livsstil, hvor der var mere ro og mindre forbrug.
Det er ikke muligt i en boganmeldelse at gå i detaljer med de mange synspunkter og forslag, men der er masser af udfordringer, også der, hvor man er uenig med de to forfattere, som hælder meget stærkt til evolutionslæren.

Optimistisk bog

Det er en meget poetisk bog fyldt med fakta og fantasi. Gang på gang glædes og forundres man over smukke naturskildringer. De to forfattere er drevet af en stor kærlighed til naturen, livet og Gud. Det er ikke nogen nem bog, men det er en vigtig bog ikke mindst nu, hvor vi står over for det store klimatopmøde i København, og så har den en klar kristen vinkel på miljø- og klimadebatten. Det er også en optimistisk bog, den har en optimisme, som jeg har svært ved at mobilisere, når man ser, hvordan jorden og dens mennesker, du og jeg, er med til at føre jorden mod dens undergang, en undergang, som Bibelen har forudsagt. Og så skal der blive en ny himmel og en ny jord – måske den nuværende jord i renset udgave?

Stefan Edman
og Martin Lønnebo:
Jordens
og sjælens overlevelse
235 sider • 199 kr.
Unitas