Luthersk åndelighed i hverdagen

At læse denne bog har været lidt som at føre en samtale med en god, gammel ven, som man forlængst troede borte for altid … men som så dukkede op i går. Sagt på en anden måde: jeg følte mig behageligt hjemme fra start af, samtalen forløb ganske ubesværet, og følelsen holdt sig bogen igennem.Forfatteren har brugt mange år på en lang og både rast- og ørkesløs vandring i det religiøse landskab, indtil han til sidst endelig fandt sit åndelige hjem i den lutherske kirke-tradition og teologi. Man kan sige, at hans bog handler om glæden ved at have fundet det lutherske:
”Det, jeg havde brug for, var en åndelig forståelsesramme, der var rummelig nok til at favne menneskets tilværelse i dens helhed; en realistisk åndelighed. Den åndelighed, jeg søgte, skulle ikke fornægte, men tværtimod oppebære den fysiske verden og det almindelige liv” (s. 10).
Bogens amerikanske baggrund viser sig i, at den undertiden harcellerer over business-orienteret pop-kristendom, der savner inderligheden og åndeligheden. Men som Veith også påpeger, er dette et moderne fænomen: en ældre amerikansk kirke-tradition, som med udbytte kan konsulteres, finder man i arven fra de første evangeliske kristne, der udvandrede fra Europa. Denne tradition har om muligt endnu større relevans i dag på grund af tidens generelle, åndelige tomhed.
Det er Gud i kødet og Gud på korset, der er kernen i denne tradition. Og det er Gud, som Han ikke lader sig indfange af hverken de gode gerningers tyranni, intellektualismen eller mysticismen: disse tre populære indgangsvinkler leverer forfatteren en rationel, bibelsk funderet kritik af (Romerbrevet 3,10-11).
Forfatterens ”genopdagelse” af evangeliet giver ham for første gang også en følelse af hellighed, og med katekismens ord når han frem til at opleve evangeliet om tilgivelsen og nåden i korset som ”helt afgjort sandt”, en tro, ”der skal leves ud i tilbedelse, i hjertets dybder, i kærligheden til andre, i ens arbejde og i hverdagens rutinemæssige gøremål” (s. 177).
En ganske forfriskende, enkel og ligetil bog. – Og som en ekstra kvalitet kommer, at oversætteren Helge Hoffmann konsekvent bogen igennem både indsigtsfuldt og fortjenstfuldt vælger at oversætte det engelske ord ’spirituality’ med ’åndelighed’ og ikke ’spiritualitet’ på baggrund af dette ords ofte ny-religiøse sammenhænge.

Gene Edward Veith:
Evangeliet genopdaget
177 sider • 200 kr.
Credo