En trofast tjener

”Jonatan fyldtes af stolthed, da han så på sin far. Ingen kunne sige, at han havde stræbt efter kongedømme og magt. Saul virkede som en mand, der lige havde modtaget en dødsdom. Men ingen mand i hele Israel lignede mere en konge end Saul, Kish’ søn. Hvad det end kræver, Herre, så lad mig kunne hjælpe min far, bad Jonatan.”Jonatan er tredje del af den berømte forfatter Francine Rivers’ serie om fem mænd, der søgte Gud i skyggen af Guds udvalgte ledere.
De fleste kender historien om hyrdedrengen David, der blev konge, så i stedet for at fortælle denne historie én gang til, har Francine Rivers valgt at lade Jonatan, søn af Saul, være midtpunkt. Fordi vi ser gennem Jonatans øjne, ser vi også mennesket Saul: den fortvivlede, forhadte og fortabte konge, der i hovmod og selvtilstrækkelighed forlader den vej, Gud har udpeget for ham. Og vi følger sønnen Jonatans fortvivlelse over hans fars misgerninger – fra de begyndende raserianfald, til udslettelsen af præsterne i Nob.
Jonatan er en mand, der følger Guds lov. Og deri ligger kimen til historiens konflikt, for loven påbyder ham at ære sin far og sin mor – og at adlyde Gud i alle ting. Jonatans hjerteknusende dilemma er hans konstante følgesvend, delt i to, som han er, mellem sin kærlighed til sin far og sin kærlighed til Guds udvalgte, David. Bogen Jonatan er også en skildring af Israel som et splittet folk, der i lyset af filistrenes overmagt vender sig fra Gud. Samuel fortæller Jonatan, at Gud ikke har vendt sig fra folket – folket har vendt sig fra Gud, og det er det tema, Rivers forsøger at uddybe gennem den trofaste og gudhengivne Jonatan.
Desværre er Jonatan handicappet af et sprog, som nogle måske vil finde absurd: Både Jonatan og David bryder ved flere lejligheder ud i gråd og kaster om sig med broderlige kærlighedserklæringer til hinanden, der vil få selv den mest hærdede til at rødme. Denne følelsesladethed er en del af den bibelske tekst, men da Francine Rivers har valgt at fortælle historien om Jonatan i et ikke-højtideligt sprog, kan det til tider synes lidt overvældende. Desuden begrænser dialogformen til en vis grad læserens evne til at fortabe sig i historien, og de manglende detaljer og stemningsskabende billeder får personerne – udover Jonatan og Saul – i historien til at synes noget todimensionelle.
Men fans af Francine Rivers vil stadig få meget ud af at læse hende, for hun er trofast mod sin kildetekst og formår at fremdrage vigtige og relevante pointer i historierne om de mindre kendte personer i Bibelen. Bogen afsluttes på fremragende vis med en studiesektion, der opfordrer til en dybere læsning af Bibelen, og som kan bruges både individuelt og i forbindelse med læsegrupper.
Anne-Katrine Buch

Francine Rivers: Jonatan
224 sider • 199,95 kr. • Lohse