Kirkemedlemsskab via nettet

FINLAND – Er man døbt og finne, kan man med en ny service blive medlem af den evangeliske-lutherske kirke via internettet.– Vi har bestræbt os på at gøre tjenesten pålidelig og let tilgængelig, siger leder af projekt ”Åndeligt liv på nettet”, Hannu Majamäki, ifølge Kristeligt Dagblad.
Han forklarer, at den elektroniske service kan være relevant, når menneskers livssituation ændrer sig, eksempelvis når man skal være forældre eller fadder.
Indmeldelsesblanketten til kirken, der i 2007 talte knap 82 pct. af finnerne som medlemmer, kan findes på adressen: www.blimedlemikyrkan.fi.
levi