Musik samlet på ét sted

CMD i Holstebro har nu overtaget al distribution af udenlandsk kristen musik i Danmark.Nu behøver du kun at handle ét sted. Det slogan kunne godt passe på CMD – Christian Media Distribution – i Holstebro.For selskabet har med umiddelbar virkning overtaget distributionen af alle udgivelser fra Provident/Integrity, der er et af de største selskaber inden for kristen musik. Det gælder bl.a. populære artister som Casting Crowns, Michael W. Smith, Kirk Franklin, Third Day, Gaither og mange flere.
Dermed er CMD ApS ene om markedet for udenlandsk kristen musik i Danmark.
Refleks Musik fra Forlagsgruppen Lohse valgte i foråret at lukke ned for import af kristen musik. CMD ApS har nu overtaget aftalen med GMI, som var deres leverandør indtil for nylig.
CMD ApS står for distributionen af de øvrige store selskaber, og dermed er al musikdistribution i Danmark nu samlet hos CMD.
– Vi brænder for at gøre god kristen musik tilgængelig for så mange som muligt i Danmark, og vi er glade for og stolte af, at Provident/Integrity har betroet os den opgave, udtaler Stefan Winther, der efter en omorganisering først på året nu er eneejer af CMD.
CMD startede med overtagelsen af pinsekirkernes Forlaget Royal i 2006.
– Musikbranchen er i opbrud, men alligevel ser vi masser af muligheder for at udnytte det potentiale, der er. Vi tror på, at musik også fremover kommer til at spille en vigtig rolle for kirken i Danmark, siger Stefan Winther.
Ud over musik har CMD også en stor import af gaveartikler og er altid lagerførende af de fleste nyere kristne bøger og film.
/sl