Demokratiet trues af sekularismen

Frihedsrettighedernes fremtid trues, fordi religion må vige for det sekulære i det offentlige rum. Det forudser en ny rapport fra tænketanken Jubilee Center.I en ny rapport, ”Sustaining Democracy” (demokratiets opretholdelse), advarer den kristne tænketank Jubilee Center mod sekularismens destruktive følger.

Det tiltagende knæfald for det sekulære på bekostning af religion hindrer den fortsatte udvikling af demokratiet, advarer tænketank.

Ifølge den britiskbaserede tænketank udgør sekularismen en reel trussel mod de demokratiske frihedsrettigheder og menneskerettigheder ved i stigende grad at tilsidesætte frihedsrettighedernes religiøse aspekt og oprindelse.
– Demokratierne kan ikke eliminere deres kristne fortid uden samtidig at eliminere de friheder, der udgår fra denne fortid, påpeger rapportens forfatter Dr. Philip Sampson, der er ph.d. i samfundsfag fra Southampton Universitet.

Oprindelse i kristne initiativer

Han kritiserer tendensen til, at den sekulære offentlighed i stigende grad stempler religiøse synspunkter som værende ureflekterede eller forudindtagede.
– Demokratier er bygget på en kristen arv, fastslår Philip Sampson og spørger retorisk, hvorfra abolitionisterne, der i sin tid bekæmpede slavehandlen, eller borgerretsforkæmperne hentede deres moralske visioner.
I rapporten opstiller han det paradoks, at der findes fundementalistiske ateister, der betragter religion som roden til alt ondt, samtidig med at han konstaterer, at de fleste mennesker godt ved, hospitaler, skoler og socialvæsen har deres oprindelse i kristne initiativer.

Sekularismen er religiøs

Forklaringen på paradokset er ifølge Philip Sampsson, at ”sekularismen” selv er blevet ”religiøs”.
– Det er en fejltagelse at tro, moderne sekulær humanisme bliver resultatet, hvis al religion skæres bort. Der bliver snarere tale om et surrogat for religion, påpeger han.
– Religionen forsvinder ikke. Sekularismen bliver blot en anden religion.
Som eksempel på dette peger dr. Sampson på den sekulære reaktion, der i ”krigen mod terror” blev til et moralsk ønske om at identificere og fjerne det onde. Et andet eksempel er den verdslige nyliberalisme, der undertiden kommer til udtryk gennem aggressiv nyateisme. En udvikling, han noterer sig, at selv den amerikanske præsident Barack Obama vender sig imod.
Forskeren citerer således Obama for at anerkende, at hovedparten af USA lovgivning er baseret på den jødiske-kristne tradition, og at ”sekularister tager fejl, når de beder troende om at efterlade deres religion ved døren, før de træder ud i offentligheden.”

Færre knæfald for det sekulære

Tendensen går dog ifølge Philip Sampson i retning af demokratisk tilsanding.
– Hvis de sekulære samfund fortsætter med at negligere kristne anskuelser, vil det udgøre en mangel i vestlige demokratiers udvikling.
– I stedet vil vi stå tilbage med en modernistisk materialisme, som af fremtrædende filosoffer som Jürgen Habermas kaldes for ”postmoderne snak”, forudser forskeren, der i rapporten efterlyser færre knæfald for den ”sekulære religion” og større tolerance for alle overbevisninger – herunder også ”sekularismen”.
– Det er i demokratiets interesse at fastholde et åbent forum for meningsudveksling mellem både traditionelt og sekulært troende, konluderer Dr. Sampson i rapporten og tilføjer:
– Der er lang vej at gå, men muligheden er stadig åben.

Hele rapporten er tilgængelig på adressen: www.jubilee-centre.org