Finder Harry Potter også vej ind i kristendomsundervisningen?

Inspirationsbog om Harry Potter og kristendommen i arbejdet med børn og unge.Christina Elisabeth Ebbesen, cand.theol, mener, at det er en god idé, at bruge historien om den unge troldmand Harry Potter, til at anskueliggøre kristendommens grundpointer for den unge generation.Hun har derfor forfattet en bog med beskrivelser af de centrale temaer i fortællingerne om Potter og fundet frem til paralleller i Bibelen, og herved mener hun at kunne skabe en kontekst, som mange børn kan relatere til.

Kontroversielt

Når det altoverskyggende tema er kærlighed, må man som Ebbesen diskutere, om den bibelske agape-kærlighed er at finde i Potters univers, eller om det er en mere selvisk form for kærlighed, som hersker i troldmandsverdenen. En anden diskussion vedrører magien, hvorvidt den pr. definition er lig okkultisme, eller om den er et fantasifoster, hverken mere eller mindre farlig end Aslan i C.S. Lewis’ Narnia serie. Med en uddannelse som teolog argumenterer hun ihærdigt for, at de grundlæggende værdier og budskaber stemmer overens med Bibelen. Personligt finder jeg det meget overbevisende, at moderens stedfortrædende død i Harry Potter og De Vises Sten og den deraf følgende beskyttelse mod ondskabens, Voldemorts, angreb kan associeres til korsfæstelsen og frelsen, som er kristendommens grundvold. Til gengæld bliver forklaringen lidt tynd, når Ebbesen foreslår, at ”læse og se Harry Potter … ved at lade Gud være den kærlighed, som er den helt specielle kraft, som giver Harry sejren over den onde Voldemort”. Hun mener, at når Gud er kærlighed, og kærlighed er det, som giver Potter sejren, så kan man gøre Gud til den kraft, som Harry Potter sejrer ved. Men den tænkning er ikke reelt det, der ligger bag Potter, og hvorfor skulle det også være afgørende? Harry Potter er ikke Bibelen, men simpelthen en fantastisk spændende historie med pointer, som kan perspektiveres til Guds ord, og heri ligger den afgørende forskel.

Sjov idé

Ud over de litterære og teologiske betragtninger er bogen tænkt som en ”inspirationsbog til alle, der arbejder med børn og unge, og som ønsker at beskæftige sig med Harry Potter og kristendommen”. Den er derfor opbygget efter et mønster med temaer og dertilhørende bibeltekster, aktivitetsforslag og andagt. Idéen eller idéerne er sjove og kan sikkert bruges i andet børne- og ungdomsarbejde også. Eksempelvis er der ”teatersport”, en aktivitet, der kaldes ”spiderman”, ”ungdomspanel” og en del mere, som kan skabe underholdning og nogen refleksion. En pædagogisk (didaktisk) diskussion er det dog, om der er sammenhæng mellem aktiviteten og det, man forsøger at opnå med den, altså bortset fra underholdningen.

Konkluderende

Står man og savner inspiration til at arbejde med temaet ”at vælge” i det lokale børnearbejde og ved man at der tilfældigvis er flere af børnene, som har læst/set Harry Potter (1-4), så er her et konkret oplæg at tage udgangspunkt i, og det er vel ikke så ringe endda.

Christina Elisabeth Ebbesen:
Mødet med en troldmand
– Inspiration til at arbejde med Harry Potter og kristendommen • 170 sider
199 kr. • Unitas