Sommercamps
20 års Oase-fødselsdag

Dansk Oase er på 20 år vokset til at have Danmarks største kristne sommercamp i Odder.Udover de knapt 3000 faste campister var der mange gæster, så det samlede deltagerantal nåede i år op på 4551.
Væksten er dog nu ved at flade lidt ud efter de seneste års store vækst:
2004: 1754
2005: 2186 – 24% vækst
2006: 2800 – 28% vækst
2007: 3361 – 20% vækst
2008: 4111 – 22% vækst
2009: 4551 – 10,7% vækst

Maximum-festival

– SommerOase er måske ret udansk på den måde, at vi som kristne gerne vil gøre det rigtig sjovt og rigtig godt, siger landsleder Anne Mie Skak Johansen.
– Vi synes altså også kirken må have lov til at være festlig og fed og gøre noget stort og lækkert, noget vi kan være stolte af som danskere, ligesom Roskilde-festivalen og kongeskibet og kvindelandsholdet i håndbold.
Samtidig vil vi gerne at der på SommerOase er inspiration til, hvordan vi kan være kristne og kirke i nutidens Danmark, også på måder som man måske ikke lige plejer. Vi ønsker ikke at holde kristenlivet på et minimumsniveau, men vi må godt spille max en gang imellem. Det må gerne have lidt kant, siger hun.

Talere fra 2 kontinenter

Blandt talerne var i år Mark Stibbe, England, som holdt en hel uges bibeltimer om formiddagen, George Verwer, som er Operation Missions (OM) stifter, Jens-Petter Jørgensen fra norsk Oase, samt D. J. McPhail og Gavin Calver.
Blandt de danske talere var bl.a. Helge Pahus, Keld Dahlmann og Jesper Fodgaard.
Temaet for Sommeroasen var Håb. Der blev talt om det gudommelige håb, som skyldes Guds karakter og frelse, om at gøre håbet nærværende og om det evige håb.

Dyreste sommercamp

Sommeroase er den dyreste af de kristne sommercamps.
Det koster 1500 kr. pr. person at deltage, og hertil kommer campingleje og mad. Et enkelt døgn koster 400 kr.
– Vi har valgt at tage den pris, det koster. Det, der derudover indsamles på møderne, går til andre formål, siger Michael Sjælland, som er den praktiske leder af Sommeroase.
– Vi har jo teltleje-udgifter på næsten en halv million, der skal lejes lydudstyr, toiletvogne, osv. Det løber op.
Udover nogle få ansatte var 689 frivillige medarbejdere med til at gennemføre Sommeroasen i år.
– Kunne man samarbejde med de andre store kristne sommercamps om at bruge de samme faciliteter?
– Vi har forskellige behov og vi holder det i den samme uge (29) som apostolerne og pinsefolkene. Så det er ikke så oplagt, mener Anne Mie Skak Johansen, der også afviser at flytte Sommeroasen til en anden uge.
– Har I tænkt på at fordele Sommeroase over to uger?
– Ja, men det vil vi ikke. Det skal være én stor festival, hvor deltagerne oplever et stort show, hvor vi er rigtig mange. Mange er til daglig få i deres menighed, og så er det godt at opleve og være stolte af, at vi er mange kristne sammen.
Henri.

Johan Linde, Karlslunde:
– Jeg er her sammen med min familie – min kone Lone og vores fire piger Elisabeth, Rebekka, Filippa og Naomi.
– Er det første gang?
– Nej, det er anden gang, og vi følges med andre fra vores kirke.
– Hvorfor tager I på Oase?
– For fællesskabet og for at få ny inspiration.
– Har du så fået noget ud af det?
– Ja. Specielt morgenmøderne med Mark Stibbe har været rigtig gode og bekræftende. Jeg er blevet bekræftet i, at vi skal være udadgående i vores tro.
Jeg er selv med i en gruppe, hvor vi taler meget om det.
Jeg synes også, det er vigtigt, at vi ikke kommer som tiggere, der tigger folk om at tro.
Vi kommer med noget værdifuldt til mennesker – nemlig Guds kraft.

Linda og Karsten Schougaard, Jels:
– Vi har være med på Sommeroase så længe, det har eksisteret. Også i Aalborg før det startede. Tidligere var vores børn også med.
– Vi kommer her, fordi der er liv og åndelig føde at få. Det begyndte med, at vi kom med i en bibelgruppe hos præsten og blev vækket. Siden har vi været med her, siger Karsten.
– Hvad gør størst indtryk?
– At jeg har mærket, at Gud kunne bruge mig igen, siger Linda. Nemlig som forbeder. Jeg har været ”doven” i nogle år, fordi jeg synes, jeg skulle være så god. Men nu er jeg kommet tilbage. Det lyder måske ikke af meget, men det var stort for mig.
Allerede den første aften kunne jeg mærke, at det begyndte at krille i maven. Og det har været pragtfuldt, at der hver aften var noget at komme efter, siger Linda, som netop er blevet fyret. Men hun tror, at Gud har en plan for hende.

Britta Andersen og datteren Eva Maria, Lystrup:
– Vi er her, fordi Oase er dejligt.
Vi har været i Afrika som missionærer i 4 ½ år og de sidste to år har vores fire børn glædet sig til at komme på Sommeroase.
Det har vi også selv. Vi trænger til at få fyldt noget åndeligt på.
– Hvad har været bedst?
– For børnene har det været Rock Solid og Børneoase.
For mig har det været de fantastiske taler og den fantastiske lovsang.
Jeg har fået en ny yndlingssang: ”Håb er…”
– Skal I tilbage til Afrika?
– Nej, børnene er blevet for store. Min mand Robert (Strandgaard) er teolog og skal i gang med at søge præstejob.
Selv skal jeg nok arbejde som sygehjælper og ”forsørge ham og børnene”, mens han går på pastoralseminarium og kun får SU, griner Britta.