IM har knækket krisen

Indre Mission har registreret en fremgang i indtægterne på 10 pct.Finanskrisen kradser samfundet, og det går også ud over kirkeindtægterne. Således kom Indre Mission ud af 2008 med et underskud på hele 7,9 mio. kr.

Indtægterne overskred nogle gange budgettet for 2009. Grafik: IMT.

Men nu se det ud til, at bevægelsen har knækket krisen. I første halvår af 2009 er der kommet 7 mio. kr. ind i gaveindtægter.
– Det er godt ti procent mere end på samme tid sidste år, fortæller informationssekretær Morten Randrup.
Samtidig har der været stor interesse for at tegne sig for faste gaver rundt på de forskellige bibelcampings, særligt blandt de unge.
– Det viser, at når Indre Mission har et særligt behov for støtte, har Indre Missions venner også både lyst og evner til at gøre en ekstra indsats, vurderer Randrup.
Og der er brug for den ekstra indsats.
Indre Missions Hovedbestyrelse forventer i sit budget et underskud på 3,5 mio. for 2009 – også selv om der hele året kommer en stigning i gaveindtægten på ti procent i forhold til sidste år.

Mangler stadig 10 mio.

– Endnu mangler 10 mio. i forhold til gavebudgettet for 2009, men i lyset af den ekstra opbakning, der har været i det første halvår, er dette stadig muligt at nå, siger Morten Randrup i Indre Missions Tidende.
Der er derfor håb om, at det ikke bliver nødvendigt for Indre Mission at skære hårdere i medarbejderstaben i 2010 end allerede planlagt.