Kirken skal være stolt af sine præster

Det mener Katolsk Kirke, og derfor har pave Benedikt erklæret 2009 for ”præsternes år”.Den seneste menneskealder har præsteembedet været under pres fra flere sider, skriver Katolsk Orientering. – I slutningen af 1950’erne var der næsten dobbelt så mange præster herhjemme som i dag. Samtidig var det dengang velanset at være katolsk præst, og mange katolske familier så gerne, at en af deres sønner gik præstevejen.
Siden har op imod en tredjedel af præsterne i det danske bispedømme forladt deres embede – de fleste for at gifte sig.
I 1990’erne blev præsteembedet sat under yderligere pres gennem en række pædofili-sager, som dukkede op i amerikanske og canadiske medier. Dette er gået ud over katolske præsters anseelse generelt.