Staten kan støtte andre trossamfund end folkekirken

”I grundloven står, at staten har pligt til at understøtte folkekirken, men der står ikke, at det er forbudt at støtte andre trossamfund”, fortæller Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af Menighedsråd i Politiken.Alle danskere bidrager til Folkekirken over skattebilletten. Det kritiseres af mange, og derfor er der nu nedsat et udvalg, som i løbet af efteråret skal komme med forslag til ændring af folkekirkens økonomi. Ideen er, at statsstøtten ikke længere skal gå til præsternes løn, men til løsning af de opgaver, folkekirken løser for hele det danske samfund, f.eks. drift af kirkegårde og vedligeholdelse af den kulturarv, de mange middelalderlige kirker udgør, skriver Katolsk Orientering.