Københavns samvittighed

Folkekirken bør tage sig af hovedstadens skjulte nød, mener Peter Skov-Jakobsen, der indsættes som Københavns nye biskop den 30. august.Kirken skal være tæt på mennesker i nød. Pege på nøden og være byens samvittighed. Det siger Københavns nye biskop, Peter Skov-Jakobsen.Han blev kort efter valget den 16. juli beskyldt for at være traditionel og vedligeholdende – men meget tyder på det modsatte.
– Det er især magtpåliggende for mig, at vi som kirke skal tæt på de mennesker, der virkelig lider nød i vores storby. Det gælder ikke kun de hjemløse og tydeligvis socialt udsatte. Der er simpelthen megen skjult nød i byen – børn, der går sultne i seng, unge ensomme, der er ved at gå til og kvinder, der tvinges ud i prostitution. Dér kan vi virkelig hjælpe ved at pege på nøden og være byens samvittighed.
Det er vigtigt, at kirken ikke lukker sig om sig selv, mener han:
– Kirken må aldrig være sig selv nok. Vi må simpelthen ikke lukke os inde bag lukkede døre. Som kristne mennesker har vi en helt anden opgave, nemlig at klø på og gå ind i vores tid og forny den!

Genskab livet

– Vi skal genskabe livet, når det styrter sammen. Formulere håbet, når had og angst får os til at se fjender alle steder! Være nærværende i kærlighed hos dem, som ingen andre tør gå hen til, fordi de er mærket af døden. Vi skal bevæge verden med tillid og medfølelse, fastslår han ifølge Folkekirkens Infocenter.
Peter Skov-Jakobsen blev valgt som Københavns næste biskop med 608 stemmer – næsten dobbelt så mange som hans modkandidat Kaj Bollmann, der kun fik 353 stemmer.
Men hvem er han, Peter Skov-Jakobsen?
Han er født i Dalum den 22. februar 1959, er gift og har to voksne døtre. Han blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1993 og fik kort forinden en MA i ”Den teologiske forståelse af det industrielle samfund” ved universitetet i Hull. Her blev han også sømandspræst, inden han blev sogne- og orlogspræst ved Holmens Kirke i 1998.
Peter Skov-Jakobsen er ikke helt fremmed for bispeembedets udfordringer. Han var nemlig Københavns Biskops teologiske rådgiver fra 2003 og medlem af stiftsrådet i Københavns Stift fra 2005.
– Jeg har en enorm respekt for arbejdet i sognet, og det er nødvendigt, at det kirkelige arbejde udfolder sig bredt de fleste steder. Glæden ved sognet får mig dog ikke til at overse, at der er mange opgaver, som skal løses sammen og i større enheder. Der er opgaver, som er specielle: natkirker, gadepræster osv. Her kommer vi tættere på dele af befolkningen, som vi ellers aldrig ville se.

Sats på de unge

Men dåbstallet er især dalende i Københavns kirker
– hvad vil den nye biskop gøre ved det?
– Vi skal i højere grad begynde at fokusere på de unges liv. Der skal skrives om deres livsproblemer på den måde, som de forstår, og af dem selv, men med en baggrund som har sit udspring i kristendommen. Vores tro skal vises som en måde at forstå hele livet på, siger han.
Nogen vil måske indvende, at det er religiøst overgreb at fortælle børn og unge om kristendommen?
– Jeg håber, at de forældre, som er bekymrede over det ”religiøse overgreb”, udviser lige så stor omsorg for, hvad deres børn ser i tv, på nettet og de playstationspil, de sidder med, lyder Peter Skov-Jakobsens kommentar.
Bispevielsen finder sted søndag den 30. august i Vor Frue Kirke.
Svend Løbner