Den fantastiske beretning om en umulig mission

Miraklernes nat handler om bibelsmugling i Kina – om tro, mod og kærlighed.
Dette er den fantastiske beretning om ”Operation Perle” og et levende bevis på, at virkeligheden kan overgå fantasien.Det er en historie om verdensomspændende forbøn, et visionært projekt, tro på, at det kan lykkes, mod til at føre det ud i livet – samt kærlighed til én bestemt bog, Bibelen, og ønsket om at bringe den ud til folkeslagene, i dette tilfælde kineserne.

232 tons bibler

Helt konkret er det historien om en dristig bibel-smugling, levende fortalt af én af deltagerne dengang tilbage i 1981. Med i historien er: 20 andre søfolk, en slæbebåd, en specialbygget fragtpram, 232 tons bibler, tusinder af åndeligt hungrende kinesere i husmenigheder og en sydkinesisk strand.
Det kræver bøn, og det kræver mirakler, mod og mandshjerte. Men operationen lykkes.

Åbne Døre i Kina 1981

Broder Andreas’ organisation – i dag kendt som Åbne Døre – startede med en åbenbaring om at vågne op og ”styrke resten” (Åb 3,2), og i 1957 rullede han for første gang ind i Sovjetunionen i en Folkevogn, læsset med bibler. Det første tiltag på kinesisk grund fandt sted i 1965; her lykkedes det dog ikke at komme i kontakt med lokale kristne. I 1981 iværksatte man så den aktion, der beskrives i denne bog, og som en medarbejder ved Time Magazine senere beskrev som ”en af de mest usandsynlige og vellykkede smugler-operationer i det 20. århundrede”.

Efterskrift om religionsfrihed

I et nyttigt efterskrift giver forfatteren sin vurdering af religionsfrihedens vilkår i Kina i dag:
”Bibeldistribution er et positivt skridt mod at skabe et miljø, der støtter den religiøse frihed. Vores håb og bøn er, at Kinas politik i forhold til de kristne fremover vil være positiv, og at alle husmenighederne vil få fuld frihed til at holde gudstjenester uden at skulle registreres af myndighederne” (s. 248).

Civil ulydighed?

Jeg savner lidt en diskussion af kristnes adgang til civil ulydighed i forhold til statsmagtens knægtelse af religionsfriheden. Det synes jeg nemlig er en diskussion, både bogen og selve oprationen indirekte lægger op til … men det er måske for kontroversielt et spørgsmål?
Ellers er det en bog, der fører os helt ud på operationens frontlinie: visionen, planlægningen og udførelsen. En fantastisk operation, et fantastisk tros-vidnesbyrd, en fantastisk bog. – Læs den!

Paul Estabrooks:
Miraklernes nat. Beretningen om en umulig mission
266 sider • 199 kr.
ProRex