Tema: Retræte
Den indre snegl sætter tempoet

På Mariager Højskole kan man stå af ræset, stige ombord på ”Spor 3” og tage på en spirituel og personlig dannelsesrejse. Man kan også fordybe sig på retrætekurser for både voksne og unge.”Den indre snegl skal med på kurset. Vi skal ned i fart, ellers er det ikke muligt at få kontakt til sig selv. Så lidt retræte er da over det.”

– Mange voksne går rundt med en længsel efter tid til at finde sig selv og søge Gud, siger højskolelærer Jacob Vagner.

Sådan lyder de kortfattede forudsætinger for at få udbytte af Mariager Højskoles kommende kursus i dannelse og spiritualitet, ”Spor 3”.
Bag kurset står teolog Peder Poulsen og højskolelærer Jacob Vagner, der også afholder højskolens retrætekurser.
Mariager Højskole har sit bagland i pinsebevægelsen, men åbner gerne dørene for kursister fra andre trossamfund. Samme åbenhed gælder i stigende grad forholdet til det spirituelle og meditative.

Karismatisk og kontemplativ spiritualitet

– Vi finder livet kompliceret, og det er ikke altid, vore hurtige karismatiske svar alene rækker i forhold til livets udfordringer, siger Jacob Vagner, der finder det frugtbart at forene den karismatiske og kontemplative spiritualitet.
– Vi er stolte af vores arv med bøn for syge, tungetale og det profetiske og tror det forløses, når vi fordyber os i ordet med Helligånden som hjælp.
– Samtidig erkender vi, at andre kirkeretninger bærer på noget omkring stilhed og meditation, som vi med stort udbytte kan inddrage i vor sammenhæng, uddyber højskolelæreren, der anser retræten som rendyrket fordybelse i de åndelige ting, mens ”Spor 3” byder på en kombination af både fordybelsen i Gud, individet og fællesskabet.

Gør som Gud – bliv menneske

Sammen med Peder Poulsen bruger Jacob Vagner efteråret på at lægge det kommende spor tilrette.
I modsætning til unge, der gerne river et år ud af kalenderen for at tage på højskole, forventer kursusholderne især at se voksne deltagere på ”Spor 3”, hvorfor kurset blot løber over tre måneder.
Holdet kommer også til at bo for sig selv i højskolens tidligere forstandervilla under den intense dannelsesrejse, der begynder lige efter nytår.
At byde modne mennesker på et forløb om dannelse ser Jacob Vagner ikke som noget paradoks.
– Vi tror, at mange voksne går rundt med en længsel efter tid til at finde sig selv og søge Gud, siger han og påpeger, at denne søgen med fordel kan forløses i et forum, hvor man sammen kan gøre som Gud – blive menneske.
– Altså at finde sig selv og sin skabthed midt i en fragmenteret og falden verden. Her kan feltet mellem psykologi, sociologi og teologi være en stor hjælp.
Netop denne tredeling udgør rammen omkring ”Spor 3”, der den første måned har fokus på dannelse, den næste på spiritualitet og den sidste på åndelig vejledning.

Mere end blot retræte

– Så selvom der er fællesnævnere i forhold til retræte, rummer ”Spor 3” meget mere, påpeger han og uddyber:
– Vi starter med almenmenneskelig dannelse: ”Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, og hvor er jeg på vej hen?” og slutter med åndelig vejledning: ”Hvordan kan jeg blive en god medvandrer for andre kristne?”
Ifølge Jacob Vagner er forløbets fokus på dannelse og spiritualitet i god harmoni med højskoletanken, der siger, vi skal oplive og oplyse og derved få ny indsigt.
Samtidig lægger han vægt på, at kirken har en lang tradition at trække på, når det gælder dannelse, spiritualitet og sjælesorg. En tradition, der dog stadig bør forankres.
– Det postmoderne samfund tvinger i øjeblikket kirken til at slå dybere rødder, og den tendens vil vi gerne være en del af, siger han.

Hovedspor og sidespor

Arbejdet med at slå rødder i det spirituelle og meditative landskab tog Jacob Vagner og Peder Poulsen for alvor fat på sidste år, hvor Mariager Højskole for første gang satte retræte på skemaet.
Mens dannelsesrejsen på ”Spor 3” først begynder i januar, lægger de to højskolemænd op til retrætekurser allerede i uge 42. Denne gang med en ekstra linje for unge.
Og hvor retræter tidligere især appelerede til modne deltagere, oplever højskolen, at behovet er ligeså stort hos de unge. Det kræver blot lidt tilpasninger.
– Derfor laver vi et særligt spor, hvor dem under 30 mødes til meditationer over bandet U2’s tekster og relevante bibeluddrag, ligesom de vil få et særligt tilbud om åndelig vejledning, fortæller Jacob Vagner, der er overbevist om, at unge også har brug for ro og eftertanke.
– Unge møder jo nogle af de udfordringer i dag, som deres forældre mødte, da de var 40 og 50 år gamle, ligesom informationsmængden stiger og stiger, og tempoet ligeså, tilføjer han.
Fælles for både retrætekurserne og den spirituelle dannelserejse er, at de afvikles som hovedspor i de rammer, Højskolen i øvrigt tilbyder. Højskolens valgfag, andagter og gudstjenesliv kan således betragtes som kærkomne sidespor.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mariager Højskole tilbyder et retrætekursus for unge med meditationer til musikgruppen U2’s og Bibelens tekster.