Hviderussisk kirke forsvarer sig med foldede hænder

I syv år har myndighederne i Hviderusland søgt at sætte New Life Church i Minsk på gaden.
Trods en formel konfiskation af ejendommen, samles menigheden dog stadig – i bøn.I 2002 købte og istandsatte den hviderussiske kirke New Life Church i Minsk en lade, som siden har tjent som kirkebygning. Chikane fra myndighederne har dog gjort livet vanskeligt for kirken. Senest med en stævning for mangelfuld brandsikring i sidste uge.

Siden Hvideruslands præsident Lukasjenka skærpede religionsloven i år 2002, er New Life Church’s kirkelige registrering fra 1992 blevet inddraget og dens kirkesal i hovedstaden Minsk under skiftende påskud søgt lukket af myndighederne.

Med afsæt i præsident Lukasjenkas religionslov fra år 2002, er menighedens officielle registrering fra 1992 for længst inddraget, ligesom mødevirksomheden er ramt af hyppige forbud, trusler, sagsanlæg og bøder.
Påskuddene har været mangfoldige. Som tidligere beskrevet i Udfordringen har bygningen oprindelig fungeret som lade. Derfor hævder myndighederne blandt andet, at den kun må anvendes til køer. Kvægdrift er dog ikke tilladt i den hviderussiske hovedstad, ligesom kirkens præst, Vyacheslav Goncharenko, oplyser, at området primært anvendes til beboelse.
For at få sagen løst indledte menigheden for et par år siden en retssag, som ikke overraskende faldt ud til myndighedernes fordel. Både under og efter sagsbehandlingen blev den desuden truet med nye retssager, fordi dens gudstjenester var ”illegale”.

Stoler på Gud

Myndighedernes seneste skridt mod kirken er en stævning for brud på brandforskrifterne. Forskrifter kirken ikke han leve op til, fordi myndighederne ikke vil anerkende kirkebygningen. En forseelse, præsten for New Life Church, Vyacheslav Goncharenko, allerede har betalt en afgift på 350.000 rubler for.
Så sent som i august modtog og afviste kirken ligeledes en retsordre, der krævede bygningen rømmet senest den 20. august. I stedet indledte menigheden en serie bønnemøder.
– Vi beder og tror, Gud vil beskytte os, siger kirkens advokat Sergei Lukanin, der nægter at tro lokale medie-rygter om, at staten vil sætte bulldozere ind mod dem.
– Som advokat tror jeg, at staten kunne gøre det, men som troende stoler jeg på Gud, siger han til nyhedstjenesten Forum 18.
Allerede i 2006 truede de hviderussiske myndigheder med at sende bulldozere mod ejendommen.
Forum 18 har bedt lokale tjenestemænd om en forklaring på, hvorfor de hindrer kirkens virke, hvorfor de gentagne gange har afvist kirkens ansøgning om at få bygningen godkendt, og hvorfor dens ansøgning om registrering som en religiøs organisation har blevet afvist tre gange siden inddragelsen i 2002. Spørgsmål, der alle er blevet mødt med tavshed.

Ekspropriering til lavpris

Sergei Lukanin understreger, at selv hvis de hviderussiske myndigheder får held til at sætte kirken på gaden, vil den fortsætte sit virke.
– Det er nødvendigt for vor tro, påpeger advokaten, der oplyser, at trossamfund i andre dele af Hviderusland i stigende grad rammes af lignende restriktioner.
To protestantiske kirker i byen Baranovichi har således fået bøder siden begyndelsen af juli på grund af deres mødevirksomhed.
Presset mod New Life Church i Minsk er især blevet øget hen over sommeren.
Den 13. august forsøgte repræsentanter fra retten i Minsk således at overbringe et pålæg om at fraflytte bygningen inden en uge. Menigheden afviste dog at modtage dokumentet.
Pålægget, som Forum 18 har set en kopi af, blev i stedet afleveret dagen efter. Samtidig tilbød myndighederne at kompensere eksproprieringen med 37.581.476 rubler. Hvilket svarer til knap 80.000 kroner.
Beløbet er langt under markedsværdien, og det er tredje gang, kirken har afvist manøvren og returneret beløbet.

Støtte og forbøn

Da kirken den 21. august stadig ikke havde efterkommet kravet om fraflytning, overbragte retten en gentagelse af kravet til Sergei Lukanin i hans hjem sammen med en erklæring om, at bygningen nu var overtaget af byen Minsks Ejendomsadministration.
Fremfor at efterkomme myndighedernes krav har kirken blot intensiveret sin forbøn, bistået af andre kirker.
– Adskillige hundrede mennesker, mange fra andre kirker over hele Hviderusland, er mødt op til vore bønnemøder i solidaritet, siger Sergei Lukanin.
Mens en protestskrivelse til chefen for myndighedskontoret for ideologi, Natalya Petkevich, ikke er blevet besvaret, har den bedende menighed oplevet de første bønnesvar.
Således har 50 præster fra hele Hviderusland underskrevet et brev til præsident Aleksandr Lukashenko for at udtrykke deres støtte til kirken og klage over de fortsatte stramme restriktioner overfor religiøse samfund.
Restriktioner, der i vidt omfang hindrer mange menigheder i at leje, købe eller opføre lokaler, hvor de kan fejre gudstjenester.

International opsigt

Sagen har ligeledes vakt opsigt hos internationale aktører som FN og EU.
Mens FN’s komité for menneskerettigheder i september er blevet præsenteret for sagen, indbød EU’s ambassadører i Hviderusland i slutningen af august lederne for New Life Church til et møde på den franske ambassade.
Bag invitationen stod souschefen på den svenske ambassade, Anna Ekberg. Hun siger til Forum 18, at alle oplysninger i forløbet bør afdækkes.
– Vi har fulgt New Life Church’s sag, og situationen er blevet stadig mere presserende. Vi har opfordret kirkens ledere til at give deres opfattelse af situationen og vil også indhente oplysninger fra de hviderussiske myndigheder, fastslår hun.
Fra Danmark holder især Dansk Europamission er vågent øje med den hviderussiske kirkes skæbne, ligesom organisationen opfordrer alle til at slutte sig til bønnekæden omkring New Life Church.
Dansk Europamissions kommunikationsmedarbejder, Samuel Nymann Eriksen, cand.sceient.pol., vurderer, at EU-landenes opmærksomhed viser, ”at de anser kirkens synspunkter som vigtige”.
– Det lægger et pres på de hviderussiske domstole, så de forhåbentlig dømmer retfærdigt, siger Samuel Nymann Eriksen, der påpeger, at EU har en betydelig indflydelse også uden for EU’s grænser.

KGB’s kompetence?

Den øgede internationale bevågenhed på de hviderussiske myndigheder kan altså være et svar på menighedens bønner.
Trods store bøder og den nylige formelle konfiskation af ejendommen har New Life Church således fortsat samme adresse i Minsk. Den har heller intet alternativ, da myndighederne afviser, at medlemmerne kan benytte byens offentlige faciliteter.
Årsagen til myndighedernes forsøg på at fordrive kirken fra dens ejendom er uklart. De skiftende påskud forstærker indtrykket af en stærk modvilje mod selve kirkens virke.
New Life Church’s advokat, Sergei Lukanin, er overbevist om, at KGB er drivkraften bag det langvarige pres.
– Vi mener, KGB står bag alt dette, siger han og fortæller, at repræsentanter for byens vandværk en dag mødte op for at kontrollere, om bygningen var korrekt tilsluttet vandforsyningen. Disse oplyste, at de havde deres instrukser fra KGB, med opfordring til at gribe ind over for kirken.
I slutningen af august forsøgte Forum 18 at få en kommentar fra distriktets KGB-chef til advokatens formodning, men blev afvist af den vagthavende officer, der henviste til byens forgrenede bureaukrati for religiøse anliggender.
Udover standardsvaret: ”Staten behandler alle religiøse organisationer ens, forudsat at de overholder loven”, kom nyhedstjenesten imidlertid ikke nærmere et svar på, hvorfor kirken ikke kan beholde og benytte en bygning, den har købt med sine egne midler.
Det klareste svar kom fra den stedfortrædende distriktsleder i bydelen, Igor Kudrevich, der fastslog, at hans administration slet ingen rolle spiller i sagen.
– Det er ikke inden for vores kompetence, lød hans svar.


Artiklen fortsætter efter annoncen: