Et super tilbud

Knapt 28.500 elever er begyndt et skoleår på en af landets 263 efterskoler. Sidste år var elevtallet ca. 27.000, så der er tale om en markant stigning, og der er tale om det højeste antal nogensinde.I dag surfer de unge rundt på nettet for at finde den efterskole, der passer netop til dem – og tilbudene er mange: kreative skoler, idrætsefterskoler, skoler med musiklinier, naturlinier og kristne efterskoler.
Et år på efterskole er et år væk fra de trygge rammer hjemme ved mor, far og søskende, et år med grænseoverskridende og identitetsdannende oplevelser. Med unge på ens egen alder og med lærere, der giver modspil og medspil. Den typiske begrundelse for at vælge efterskole er ikke længere problemer med bøgerne eller på hjemmefronten.

En efterskoleelev fra København sagde for et par år siden: ”Jeg ville simpelthen bare gerne have den oplevelse, inden jeg begynder i gymnasiet. Der er et særligt sammenhold, når man bor sammen, og vi har meget frie forhold.” Og ofte har man hørt efterskoleelever sige ved afslutningen: ”Det har været det bedste år nogen sinde!”
Mange mennesker tænker tilbage på deres efterskoleophold med stor glæde. Her fik de venner for livet, lærte at blive mere selvstændige og blev måske også mere voksne og parate til et det videre liv.

På de kristne efterskoler har man de tilbud, som også findes på de øvrige efterskoler, men man har desuden et kristent miljø, en kristen atmosfære, der præger hele skolens liv. Mange unge har på deres efterskoleophold taget vigtige beslutninger for resten af livet – og den viden giver en særlig udfordring til lederne, lærerne og det øvrige personale på de kristne efterskoler. Det handler om at være rollemodeller for det kristne liv, være autentiske, leve kristenlivet ud i jobbet, stå til rådighed ved meget personlige samtaler, lytte, lytte og lytte igen – og måske give et godt råd. Eleverne vil se et liv, der bakker ordene op. Den lille historie fra hver enkelt lærer skal bakke op om den store historie.
Der er på en efterskole masser af oplevelser og socialt fællesskab. Men der er også brug for at tale om troen, at have et reflekterende rum, hvor teenagerne kan evaluere, hvad de har lært og sætte ord på begreberne.