Læger vil praktisere kristne holdninger

Kristelig Lægeforening holder årsmøde på Brandbjerg Højskole i Jelling 25.-27. september under temaet ”Kristne livsholdninger ført ud i livet.”

Fredag aften er der åbningsmøde om temaet med oplæg til diskussion ved overlæge Mogens Hilden, tidligere missionær og praktiserende læge Torben Roulund, stud. med. Boje Ehmsen samt næstformand i foreningen og tidligere praktiserende læge Preben Bredesgaard.
Lørdag er der bibeltime ved tidligere missionær og tropemediciner Jens Rønne-Rasmussen, generalforsamling, offentligt møde med professor ved Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet og medlem af Etisk Råd Peter Øhrstrøm om ”Aktuel etik vedrørende foster-etik og sene aborter”.
Kristelig Lægeforening blev stiftet i 1897 og er hermed den ældste forening af kristne læger i verden. Foreningen har i dag ca. 200 medlemmer, inklusive associerede medicinske studenter.
/sl