Kristendommen beskytter naturen

I det kristne verdenssyn har mennesket ansvar for at forvalte naturens ressourcer, fremhæver teolog.Kristendommen beskyldes ofte for indirekte at være årsag til klimakatastrofen. For når Skaber og skabelse er adskilte størrelser, må det nødvendigvis betyde, at mennesker kan skalte og valte med skaberværket som det passer dem.Men det er ikke rigtigt, fremhæver dr. theol. Kurt Christensen i Dialogcentrets blad Den Nye Dialog. Tvært imod er der mindst tre elementer i kristendommen, som fremmer en bæredygtig klimatisk udvikling:
– Vi tror og bekender som kristne, at Gud er himlens og jordens skaber. Gud erklærede endog ifølge Bibelens første kapitel de enkelte dages skaberværk for godt – endnu inden mennesket kom ind i billedet. Dette kan tolkes på den måde, at skaberværket har en værdi, uafhængig af den værdi, som det har for mennesket, siger han.

Mennesket forvalter

Og når kristne bekender, at Gud er himlens og jordens skaber, bekender de også dermed, at mennesket ikke er verdens skaber og herre. Mennesket har et forvalteransvar, underforstået, at mennesket skal forvalte sit virke i skaberværket under ansvar over for Gud, Skaberen.
– Denne forvaltertanke er det for mig at se vigtigt, at vi støver af og rehabiliterer, siger Kurt Christensen og slutter med udgangspunkt i K.E. Løgstrups etiske forfatterskab:

Vi hænger sammen med naturen

– Vi er i større eller mindre grad en del af hinandens liv, påpeger Løgstrup, og skal derfor tage vare på hinanden. Denne tankegang kan efter mit skøn udstrækkes til også at gælde den skabte natur. Vi må se i øjnene, at vi hænger sammen med det øvrige skaberværk, siger han.
Det betyder, at kristendommen i høj grad kan give basis for en holdning til naturen, mener Kurt Christensen.
– Denne holdning kan hverken betegnes som en kynisk forbrugerholdning eller som en idylliserende eller mystisk naturromantik. Kodeordet er derimod balance, siger han.
– Klimaspørgsmålet må bedømmes som en helt naturlig og overordentlig vigtig del af kristendommens samfundsmæssige og globale ansvar, konkluderer Kurt Christensen.
Kurt Christensen er professor ved Menighedsfakultetet i Århus og formand for Dialogcentret.