Kirkeklokker slår et slag for klimaet

Danske Kirkers Råd vil vække deltagerne i Klimatopmødet af eftermiddagssøvnen.Når repræsentanter fra hele verden i december mødes til FN’s klimatopmøde i København, venter en kimen af kirkeklokker over hele byen. Midt under topmødet, søndag den 13. december kl. 15, opfordrer initiativet Grøn Kirke nemlig til, at alle de københavnske kirker samtidig slår 350 slag med kirkeklokkerne.
Grøn Kirke er et initiativ under sammenslutningen Danske Kirkers Råd.

Varsler katastrofe

Ideen med klokkeringning stammer fra gamle dage, hvor kirkeklokkerne blev brugt som en del af beredskabet, hvis der var krig, brand eller andre katastrofer. Og klimasituationen er netop en ny katastrofe, en trussel opstået mod Guds skaberværk, mener sognepræst Martin Ishøy fra Grøn Kirke, der arbejder på at sætte klimaet på dagsordenen i kirken.
Baggrunden for de 350 klokkeslag er, at 350 ppm (parts pr million) regnes for det maksimale indhold af drivhusgasser i atmosfæren, hvis ikke klimaet skal løbe løbsk. I dag er det tal 387 ppm, og et af målene med klimatopmødet er at nå til enighed om en reduktion af udledningen af drivhusgasser som f.eks. CO2, så tallet igen kan komme under 350 ppm.

Symbolik

– Derfor har tallet 350 en oplagt symbolsk betydning som antallet af klokkeslag i den kirkelige markering, skriver Martin Ishøy på gronkirke.dk.
Klokkeslagene falder umiddelbart efter en skabelsesgudstjeneste i Københavns Domkirke, hvor kirkelige overhoveder fra hele verden ventes at deltage. Grøn Kirke opfordrer dog til, at kirker over hele landet vil benytte lejligheden til at holde tilsvarende skabelsesgudstjenester på samme tid.
KP