Tværkulturelt arbejde i 20 år

Den 11. september var det 20 år siden, Internationalt Kristent Center (IKC) åbnede i København. Jubilæet fejres ved en gudstjeneste i missionshuset Betesda den 26. september.Der er omkring 7000 årlige besøg af 600 personer i centret, der også har inspireret tværkulturelt arbejde i provinsen. Mange frivillige har gjort en stor indsats for at byde både flygtninge og indvandrere velkommen til deres by, kirke og missionshus. På landsplan er der 8 ansatte i Indre Missions Tværkulturelle Arbejde.
I februar 2008 blev IKC, Århus oprettet i missionscenteret Stjernen. Der er to ansatte samt flere frivillige tilknyttet.