Om ægteskab og skilsmisse – og nyt ægteskab?

”Ægteskabet er en af Guds mest grundlæggende rammer om menneskelivet. Det er derfor ikke underligt, at ægteskabet er genstand for mange angreb og megen åndelig kamp – såvel som religiøs forvirring og generel uklarhed”, står der bag på Jesper Veibys nye bog Ægteskab, skilsmisse – og nyt ægteskab? og det er så rigtigt, som det er skrevet. Derfor var det med stor spænding, jeg gik i gang med at læse bogen.I bogen søger Jesper Veiby at give bibelsk vejledning i spørgsmålet om ægteskab, muligheden for skilsmisse og eventuelt senere nyt ægteskab. Der skal nok være en del, der er uenige med Jesper Veiby i udlægningen af de bibelske tekster omkring disse emner, men han har modigt lagt sine tanker på bordet.

Ægteskabet – en borgerlig eller kirkelig institution?

Jesper Veiby stiller spørgsmålet: Er ægteskabet en borgerlig eller kirkelig institution? Er ægteskabet et sakramente, der ikke kan brydes, eller er ægteskabet en pagt, der senere kan brydes under særlige omstændigheder? Han mener selv det sidste, ligesom han mener, at så er man ikke længere bundet og kan derfor frit gifte sig igen.
Der er også tanker omkring kirkelig eller borgerlig vielse med eventuel efterfølgende kirkelig velsignelse. Personligt går jeg mere og mere ind for, at vielsen må være borgerlig, og så ser jeg meget gerne, at ægteparret efterfølgende kommer til kirken for at få kirkens velsignelse af deres ægteskab.

Udmærket bidrag til debatten

Der er ingen tvivl om, at Jesper Veiby oprigtigt søger Bibelens svar på spørgsmålene omkring ægteskab, skilsmisse og nyt ægteskab, og at han er overbevist om, at han har fundet svarene. Men der er heller ikke tvivl om, at andre ”kirkens mænd og kvinder” kommer til et andet resultat. Bogen giver os ikke et endegyldigt svar, og debatten vil fortsætte i de forskellige kirkelige kredse fremover. I den debat kan bogen være et udmærket redskab blandt flere.

Jesper Veiby: Ægteskab, skilsmisse – og nyt ægteskab?
142 sider • 149 kr.
Forlaget Himmelgrøn