Bibeltroskab og livshistorier

Sympatisk bog om ”besværlig” teologi.Lidt polemisk udtrykt kan man sige, at Jens Ole Christensens nye bog handler om ”den besværlige teologi”, dvs. den post-moderne af slagsen, hvor verden og livet er gået i stykker og er blevet rodet, og hvor det måske kan være fristende at bøje de bibelske principper.Det er en meget sympatisk bog, er det. Den har som sit motto Magnus Malms overvejelse: at hvis frelsens mål er menneskets genrejsning til Guds ære, må midlerne til opnåelsen heraf også være præget af menneskelighed. Bogen tager derfor udgangspunkt i en lang række livshistorier og oplevelser, der leder ind på mere teologiske og principielle betragtninger.

Kildne spørgsmål

Det er et relevant spændingsfelt med mange kildne spørgsmål: Må man aldrig lyve? Bør man vie fraskilte? Hvordan med homoseksualitet? Forældre-forhold? Kvindelige præster? Abort-spørgsmålet? Det er i de kritiske situationer, det for alvor erfares, hvad vi står for; forfatteren anvender den rammende betegnelse pligt-kollision.

Jens Ole Christensen har været generalsekretær for Luthersk Mission siden 2005.

Jens Ole Christensens svar på de talrige etiske/religiøse dilemmaer, der optræder i tiden, er, at Bibelens Ord ikke kan rokkes. Altså en luthersk-evangelisk indgang, der dog alligevel ikke præsenteres alt for dogmatisk, netop fordi den har baggrund i levet liv. Når det er sagt, må det så være på sin plads at sige, at bogen synes at skrive sig direkte ind i en Indre og Luthersk Missionsk tradition. Den vil dog også kunne have interesse i frikirkelige kredse.
Bogen læses forlæns, men forstås baglæns, siger forfatteren med en fiks lille Kierkegaard-omskrivning. Det siger han i det afsluttende afsnit, der udførligt redegør for den kompromisløse bogs bibel-syn.

Jens Ole Christensen:
Når tro og liv brager
sammen
267 sider • 300 kr.
LogosMedia/Credo