Kristent tv øger kirkegang

KKR/TV fejrer 25 års jubilæum søndag. 12 pct. af gudstjenestedeltagerne i Københavns Kulturcenter fik kontakt gennem tv-stationen, der nu sender landsdækkende gennem regionerne.Kristent tv er kommet for at blive – trods Radio- og tv-nævnets afslag til alle kirkelige tv-selskaber om at sende landsdækkende på den nye digitale kanal fra 1. november.

Der er masser at fejre, siger KKR/TV’s direktør, Tore Pansell.

– Vi dækker hele landet alligevel gennem vort netværk. Vi har samarbejdspartnere i alle otte regioner, oplyser direktør for KKR/TV i København, Tore Pansell.
Og der skal meget til at kue den kirkelige tv-station i København. På søndag den 25. oktober kan stationen fejre 25 år med uafbrudt kristent tv i Københavnsområdet. Det sker ved en gallaaften direkte på tv.

Glæder sig

Hvad har været den største opmuntring i alle årene?
– Åh, der er så mange glædesemner, udbryder Tore Pansell. Men skal jeg tage alle årene er det, at så mange danskere, især københavnere, har oplevet Gud til frelse, helbredelse og opmuntring gennem KKR/TV.
Kirken i Kulturcentret har lavet undersøgelser, der viser, at mellem 11 og 12 pct. af alle dem, der sidder i kirken en almindelig søndag formiddag, fik den første kontakt til kirken gennem KKR/TV.
– Og når man tænker på deres relationer i familie og øvrige netværk, er det ret mange, siger Tore Pansell.
Hvad har været den største udfordring i alle årene?
– Det er altid økonomi – at få det til at hænge sammen. Sådan er det i alt Guds værk, konstaterer Pansell.
Hvad med medarbejdere?
– Det var et stort problem i starten, men i de otte år, jeg har været med, har der været medarbejdere nok. Selv om det naturligvis er en udfordring at finde uddannet personale.
Hvad er næste skridt – I fik jo ikke landsdækkende sendetilladelse på den nye digitale kanal?
– Nej, men vore programmer sendes alligevel gennem vort netværk i alle otte regioner.

Drømmer om 24 timers kristent tv

Et klik på KKR/TV’s hjemmeside viser, at stationen har store visioner for fremtiden: En 24 timers kanal på internettet, en 24 timers dansk satellit-kanal og en udvidelse af programproduktionen til Tyrkiet og de arabiske lande står øverst på ønskesedlen.
Der er derfor brug for at omstille stationen til den digitale tidsalder og udskifte en del gammelt udstyr. Til det skal stationen bruge 2,5 mio. kr.