Kristne blev behandlet fair

Radio- og tv-nævnet sorterede ikke kirkelige stationer fra pga. deres kristne ståsted, mener landsformand for KLF, Kirke & Medier. Kirkelige tv-stationer undrer sig over afgørelse.Det er ærgerligt, men fair, at kirkeligt tv ikke fik landsdækkende sendetilladelse på den ny digitale kanal.

Folkene bag FK-TV i Herning havde glædet sig til at sende landsdækkende gennem Kirken i Farver. (Foto: FK-TV).

Det mener Lars Peter Melchiorsen, landsformand i KLF, Kirke & Medier. Melchiorsen er formand for sammenslutningen af Lytter og Seerorganisationer i Danmark, der har sæde i Radio- og tv-nævnet, som fordelte sendetilladelserne.
305 ansøgte om sendetilladelse – heraf var 50 fra kirkelige interessegrupper – og 220 fik lov at sende. 48 af ansøgerne havde søgt om at sende landsdækkende – heraf fik kun 15 tilladelse til at sende – og ingen fra kirkeligt hold.

Ikke smagsdommere

– Det er ærgerligt, at fx Kirken i farver og KKR ikke er kommet ind på den landsdækkende flade, for de laver professionelt tv, som mange flere seere kunne have glæde af, siger Lars Peter Melchiorsen.
Han afviser, at de kirkelige tv-selskaber er sorteret fra pga. deres kristne ståsted. Radio- og tv-nævnet har ikke ageret smagsdommere på de mange ansøgere og sorteret de kirkelige fra, fastslår han i bladet Kirke & Medier. I stedet har nævnet set på, om ansøgerne opfyldte kriterierne og vurderet alsidigheden.

Alsidig uden kristendom?

– Det er påfaldende at man taler om ”alsidighed”, og så fravælger kristendom, skønt 89 pct. af befolkningen står bag den, siger Egon Lausen fra Kirken i Farver til bladet Kirke & Medier.
Tove Videbæk fra KKR er enig:
– Af de 17 ansøgere, der henviste til kristne værdier, fik ingen tilladelse. Vi kan ikke undgå at tænke, at der er brugt ideologiske og politiske kriterier i udvælgelsen.
Også Walder Hartmann, KLF-aktiv i mange år og redaktionsmedlem af KL’s blad Kirke & Medier, undrer sig over udvælgelsen:
– Set med mine provinsielle briller kan det undre, hvilke budskaber fra Kosovos Stemme, Vesterbros Lokal-TV eller Canal Africa, der kan have betydning for hele nationens kulturelle og nationale udvikling.

Følger op på klager

Lars Peter Melchiorsen lover at tage klagerne med i evalueringen af ansøgningsrunden:
– Jeg vil naturligvis se på, om der er gjort forskel på ansøgere, om nogle har fået tilladelser, selv om kriterierne ikke er overholdt, og jeg har fulgt de aktører, som føler sig uretfærdigt behandlet.
Den Kristne Producent Komité har på vegne af KKR og Kirken i Farver sendt spørgsmål til Radio- og tv-nævnet. Et af dem går på, om det har skadet ansøgere at søge om både at sende regionalt og landsdækkende. Hvis det har – så er det i modstrid med teksten i udbudsmaterialet: ”Der kan ansøges om tilladelse til programvirksomhed i et eller flere regionale sendeområder og/eller om en landsdækkende tilladelse”.
De næste fire år bliver kirkelige programmer altså kun sendt regionalt. Lige med undtagelse af programmer fra UCB TV. Den kristne tv-station har fået regional sendetilladelse i alle otte regioner.