Nyt studie i Europas religiøse rødder

Seks nordiske universiteter i samarbejde om masteruddannelse i Europas religiøse rødder. 36 studerende skal lære om forholdet mellem jødedom, kristendom og islam.Ny nordisk elite-master-uddannelse er netop startet. Seks universiteter er gået sammen om et uddannelsesprojekt, som skal undervise kandidatstuderende i Europas religiøse rødder.

Svenske Samuel Rubenson leder den nye nordiske master-uddannelse.

Uddannelsen Religious Roots of Europe (RRE) tilbydes på Universiteterne i København, Århus, Lund, Oslo, Bergen og Helsinki. Det er et to-årigt forløb, hvor de studerende dels modtager undervisning på internettet, dels deltager i internationale kurser og seminarer på de respektive universiteter.

I med- og modspil

Uddannelsen fokuserer på jødedom, kristendom og islam, der ikke altid har været store etablerede religioner. Uddannelsen søger med udgangspunkt i antikken at afdække, hvad der har gjort de tre religioner til det, de er.
– I antikken vil vi dels se på, hvordan de tre religioner blev til i et intimt med- og modspil med hinanden, dels hvordan de positionerede sig i forhold til det omkringliggende samfund, som hverken var jødisk, kristent eller muslimsk, fortæller faglig koordinator, professor Troels Engberg-Pedersen i eTEOL.
– Det er spændende, fordi alle tre religioner ikke blot står i forhold til hinanden, men også til noget helt fjerde, som er den græsk-romerske verden, som – samtidig med, at den havde sine egne religioner – også var den herskende kultur. Og det peger direkte frem til vores tid, hvor der i vores del af verden også er en herskende kultur, hvor i hvert fald jødedom og islam er minoritetskulturer, og hvor selv kristendommen som levende religion er en slags minoritetskultur.

Samarbejder med Peter Halldorf

Leder for den ny uddannelse er dr. theol. Samuel Rubenson fra Lunds Universitet. Rubenson er kendt for sit nære samarbejde med den svenske retræteleder Peter Halldorf. Han er bl.a. medstifter af det økumeniske Johannes Akademi på Nye Slottet i Bjärka Säby.

Lære at håndtere tværreligiøse relationer

Hvad forventer I af uddannelsen?
– Vi håber på at øge forståelsen for sammenhængen mellem jødedom, kristendom og islam og for deres fælles rødder i den græsk-romerske kultur. Dermed tror vi, at de studerende bedre vil kunne forstå Europas kulturelle og religiøse grundtræk og også bedre kunne håndtere relatonerne mellem de tre religioner.
På hvilken måde er Europas religiøse rødder aktuelle for os i dag?
Jødedom, kristendom og islam påvirker vores hverdag og verdenspolitikken i meget høj grad. En øget kundskab om deres ophav og fællestræk er af stor betydning.
Er den nye uddannelse begyndelsen på mere samarbejde mellem de nordiske universiteter?
Der er allerede et omfattende samarbejde på mange planer, men forhåbentlig kan vort program bidrage til, at det bliver lettere at etablere flere lignende programmer.

Nye kompetencer

Praktisk koordinator for den nye uddannelse er lektor ved Århus Universitet, Anders-Christian Jacobsen.
– Mange konflikter helt tilbage til religionernes tidligste tid er stadigvæk med i bagagen, når moderne sameksistens skal udfolde sig. Vi mangler simpelthen en forståelse for, hvorfor tingene er, som de er i dag, siger han til nyhedsbrevet Figenbladet.
Med den nye uddannelse vil studerende opnå optimale kompetencer.
– Kompetencer, som for eksempel kan bruges i offentlige institutioner, der har ansvar for kultur, integration, diplomati med mere, og i private virksomheder, der har handelsforbindelser med eksempelvis Mellemøsten, siger Anders-Christian Jacobsen.