Menneske mellem Gud og Kejser

”Becket” minder os om vores pligt til at forblive tro mod Ordet.Den Oscarbelønnede film Becket fra 1965 er en episk fortælling uden sværd, en fortælling, der er modig nok til at være en følelsesmæssig rejse snarere end en, der er drevet af store action-sekvenser.Filmen foregår i England i 1100-tallet og handler om, hvordan Ærkebiskoppen af Canterbury, Thomas Becket (Richard Burton), gjorde oprør mod Kong Henry II (Peter O’Toole) og i sidste ende måtte betale med sit liv for det. Filmen begynder ved slutningen af historien. Henry II står ved foden af Thomas Beckets grav, med hovedet bøjet i skam over noget, vi som seere endnu ikke forstår. Filmen vender derefter tilbage til historiens start: Venskabet mellem to unge mænd, der endnu ikke ved, hvad fremtiden vil bringe dem.
Becket ville ikke have meget af en blockbuster-effekt, hvis den blev lavet i dag. Sammenlignet med film som Kingdom of Heaven og Tempelridderen Arn er der simpelthen ikke nok episke slag og skønne kvinder i den. Filmen er i stedet styret af forholdet mellem de to mænd: Kong Henry II er en til tider dybt usympatisk mand, hvis umodenhed og selviskhed sættes i stærk relief til Beckets ydmyghed og sjælemod. Men det er først, da Henry II tvinger Thomas Becket til at overtage posten som ærkebiskop i et forsøg på at underminere kirkens magt i England, at mændenes moralske dilemmaer spiller dem ud mod hinanden.
Thomas Becket er i begyndelsen af filmen en mand, der vel nok har hjertet på rette sted, men ikke ser sig i stand til udnytte det potentiale, han har. Men i gerningen som præst indser Becket, at han elsker at tjene Herren. Ved at give alt sit jordiske gods til de fattige og ved at sætte andre over sig selv forstår han for første gang, hvad det vil sige at være fri. Men ved at følge Herrens ord stiller han sig i direkte opposition til Henry II. Da en adelsmand myrder en munk, forlanger Becket, at Henry straffer ham. Af frygt for at miste den magtfulde adels støtte, nægter Henry, og splittelsen mellem to mænd, der engang elskede hinanden som brødre, er fuldendt. Henry ønsker, at Becket skal følge kongens lov, men forstår ikke, at Becket følger en lov, der står over Henrys ord.
Becket er en film om magt og magtmisbrug, om venskab og loyalitet, om Guds Lov og kongens lov. Giv Gud hvad Guds er, og kejseren hvad kejserens er, siger Jesus. Thomas Becket tilbyder kong Henry II sit venskab og sin loyalitet, men ultimativt kan han kun tjene en herre. Man kan drage nogle interessante paralleller mellem de konflikter, Thomas Becket og Henry II repræsenterer i forholdet mellem kirke og stat i 1100-tallet, og de konflikter, der stadig møder kirken i vores tid. Uden at inddrage moderne politiske kontroverser i billedet, minder Becket os om, at vi på trods af vores tilknytning til den verden, vi lever i, har en pligt til at forblive tro over for Ordet og til at lade vores gerninger afspejle vores tro.
Anne-Katrine Buch

Becket • 148 min. • AWE
Kirkebutik.dk-pris: 95 kr.